CSC: Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo thường niên năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm!

Báo cáo thường niên 2018