CSC: Báo cáo quản trị năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo quản trị năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm!

Báo cáo Quản trị năm 2018