Các dự án, công trình thi công tiêu biểu

TT TÊN CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ HĐ (Tr.Đ) CHỦ ĐẦU TƯ 60 Gói thầu số 04XL và 08XL thuộc Dự án Xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình 92,391 CÔNG TY TNHH BOT QUỐC LỘ 6 – HÒA LẠC – HÒA BÌNH 59 Cụm công trình thuộc dự án KĐT sinh thái Ecopark 56,895 VIHAJICO 58 Cum công trình …

CSC: L­ựa chon Công ty kiểm toán năm 2012

  Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng thông báo đến các cổ đông, các nhà đầu tư về việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm …

CSC: Thông báo của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành

Thực hiện nghị quyết của HĐQT ngày 28/06/2012 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và ban TGĐ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành (kèm theo quyết định của HĐQT). Chi tiết xem tại đây: Quyết định bổ nhiệm Giám …

CSC: Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bổ nhiệm phó TGĐ

Thực hiện nghị quyết của HĐQT ngày 28/06/2012 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và ban TGĐ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ viagra cost @ buy cialis @ buy viagra @ cialis sales hong kong @ buy cialis @ viagra pharmacy price @ buy cialis …

  • Title

  • BẢN TIN NỘI BỘ 2019

    BẢN TIN NỘI BỘ COTANA GROUP SỐ TẾT 2019
    XEM NGAY
  • COTANA ¼ THẾ KỶ – HÀNH TRÌNH CỦA KÝ ỨC VÀ KHÁT VỌNG

    Lễ trao giải thưởng sinh viên tài năng CSC 2018