Thư kêu gọi ủng hộ lễ trao giải CSC lần thứ 7.

Thư ngỏ ủng hộ lễ trao giải CSC