Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ Quỹ FSC

 

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ FSC
TT  TÊN   ĐƠN VỊ  SỐ TIỀN ỦNG HỘ
(VNĐ)
Năm 2018
2027 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương 10.000.000
2026 Ông Nguyễn Hồng Hải Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group 1.000.000
2025 Bà Nguyễn Thu Hằng Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group 1.000.000
2024 Ông Hán Công Khanh Thành viên HĐQT Cotana 500.000
2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Toàn Cầu 5.000.000
2022 Công ty TNHH Thiết kế Châu Á Kume 10.000.000
2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark 30.000.000
2020 Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex 100.000.000
2019 Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 2.000.000
2018 Ông Nguyễn Công Tám Giám đốc – Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 1.000.000
2017 Ông Nguyễn Quốc Hùng Phó giám đốc – Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 100.000
2016 Bà Vũ Thị Thanh Thủy Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 100.000
2015 Bà Nguyễn Thị Hằng Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2014 Bà Nguyễn Tuyết Hương Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2013 Bà Nguyễn Thị Loan Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2012 Bà Lưu Thị Thanh Huyền Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2011 Bà Lưu Thị Hằng Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2010 Bà Hoàng Thị Tố Uyên Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2009 Baà Nguyễn Thị Ngọc Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2008 Ông Trần Hữu Mậu Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2007 Ông Nguyễn Hoài Nam Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2006 Ông Nguyễn Vũ Thanh Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2005 Ông Nguyễn Trung Hiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2004 Ông Lưu Bách Toàn Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2003 Ông Lê Đăng Hòa Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2002 Bà Lê Ngọc Chi Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2001 Bà Trần Thị Hồng Nhung Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
2000 Ông Hà Chí Dũng Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1999 Ông Cao Văn Dần Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1998 Ông Lê Hoàng Linh Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1997 Ông Bùi Đình Văn Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1996 Ông Vũ Văn Xuân Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1995 Ông Vũ Anh Phong Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1994 Ông Cao Sơn Thủy Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1993 Ông Đoàn Ngọc Trung Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1992 Ông Phạm Văn Hiền Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1991 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1990 Ông Nguyễn Thành An Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1989 Ông Định Bạt Hồ Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1988 Ông Nguyêễn Khắc Khiêm Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng TIC 50.000
1987 Ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu 5.000.000
1986 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GLOPAN 2,000,000
1985 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BỀN VỮNG SDC 1,000,000
1984 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGREEN ĐẦU TƯ 5,000,000
1983 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH 5,000,000
1982 XÍ NGHIỆP TƯ VẤN SỐ 12 – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 5,000,000
1981 CÔNG TY TNHH UTRACON VIỆT NAM 10,000,000
1980 VIỆN CHUYÊN NGÀNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG IBST 3,000,000
1979 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM -VNCC 5,000,000
1978 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HN 1,000,000
1977 CÔNG TY VUHOANG ENVIRONMENT AND CHEMICAL TECHNOLOGY 5,000,000
1976 CÔNG TY NIIDA TAKASHI VÀ CỘNG SỰ VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CGCNXD 5,000,000
1975 Bùi Thành Kiên Ban Kinh tế – Kỹ thuật – Tập đoàn Ecopark 200.000
1974 Ngô Đình Ngọc Phòng Dự án Khu Thấp tầng & Biệt thự đảo – Ecopark 200.000
1973 Nguyễn Thanh Hải Phòng Dự án Khu Thấp tầng & Biệt thự đảo – Ecopark 200.000
1972 Nguyễn Trí Kiên Phòng Dự án Khu Thấp tầng & Biệt thự đảo – Ecopark 200.000
1971 Đỗ Trung Kiên Phòng Dự án Khu Thấp tầng & Biệt thự đảo – Ecopark 200.000
1970 Nguyễn Quốc Chung Phòng Dự án Khu Thấp tầng & Biệt thự đảo – Ecopark 200.000
1969 Công ty CP Xây dựng hạ tầng Econs Việt nam 5,000,000
1968 Vũ Mạnh Hùng Công ty CP tư vấn đầu tư xây lắp Việt Nam ( VICIN) 3,000,000
1967 Phan Tùng Lâm Phòng Kinh tế – Tập đoàn Ecopark 500.000
1966 Lê Thị Hồng Ngọc Phòng hành chính nhân sự – ECOPM 200.000
1965 Công ty Humphreys & Partners Architects 10.000.000
1964 Công ty Four Cousin 5.000.000
1963 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons 10.000.000
1962 Công ty Cổ phần Đầu tư TDH Ecoplace 5.000.000
1961 Ông Lê Mạnh Hùng 1.000.000
1960 CÔNG TY TNHH DARK HORSE ARCHITECTURE 10.000.000
1959 CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ECOPARK ( ECOPM) 1.000.000
1958 Tập thể CBNV Phòng Quản lý HĐXD – Tập đoàn Ecopark 2.000.000
1957 Ông Trần Anh Dũng Phòng Quản lý HĐXD – Tập đoàn Ecopark
1956 Ông Trần Đình Hinh Phòng Quản lý HĐXD – Tập đoàn Ecopark
1955 Ông Đoàn Minh Dương Phòng Quản lý HĐXD – Tập đoàn Ecopark
1954 Ông Đặng Văn Hằng Phòng Quản lý HĐXD – Tập đoàn Ecopark
1953 Ông Nguyễn Huy Phong Phòng Quản lý HĐXD – Tập đoàn Ecopark
1952 Bà Nguyễn Thị Ngọc Phòng Quản lý HĐXD – Tập đoàn Ecopark
1951 Bà Nguyễn Thị Bình Dương Phòng Quản lý HĐXD – Tập đoàn Ecopark
1950 Ông Nguyễn Văn Tùng Phòng Quản lý HĐXD – Tập đoàn Ecopark
1949 Ông Kiều Quang Thanh Phòng Quản lý HĐXD – Tập đoàn Ecopark
1948 Ông Vũ Mai Phong Phó TGĐ – Tập đoàn Ecopark 1.000.000
1947 Bà Nguyễn Thị Anh Thư Trợ lý TGĐ – Tập đoàn Ecopark 500.000
1946 Ông Nguyễn Viết Tô Ban QLDA Hạ tầng – Tập đoàn Ecopark 2.000.000
1945 Bà Khuất Ngọc Mai Kế toán trưởng – Tập đoàn Ecopark 500.000
1944 Ông Trần Thành Chung Ban Kinh tế – Kỹ thuật – Tập đoàn Ecopark 200.000
1943 Ông Hoàng Văn Long Ban Kinh tế – Kỹ thuật – Tập đoàn Ecopark 200.000
1942 Ông Nguyễn Văn Mạnh Ban Kinh tế – Kỹ thuật – Tập đoàn Ecopark 100.000
1941 Ông Trần Văn Linh Ban QLDA Hạ tầng – Tập đoàn Ecopark 100.000
1940 Ông Hoàng Tuấn Lương Quản lý Chi phí Vihajico – Tập đoàn Ecopark 500.000
1939 Ông Trần Xuân Hùng Quản lý Chi phí Vihajico – Tập đoàn Ecopark 100.000
1938 Ông Lê Ngọc Cương Đấu thầu mua sắm – Tập đoàn Ecopark 300.000
1937 Bà Lê Diệu Thúy Ban kiểm soát – Tập đoàn Ecopark 200.000
1936 Ông Hoàng Minh Tùng Phòng Kinh tế – Tập đoàn Ecopark 100.000
1935 Ông Nguyễn Lương Bằng Phòng Kinh tế – Tập đoàn Ecopark 100.000
1934 Ông Nguyễn Hữu Mạnh Ban giao thông – Tập đoàn Ecopark 500.000
1933 Ông Nguyễn Minh Khôi Quản lý Câu lạc bộ – Tập đoàn Ecopark 500.000
1932 Tập thể CBNV Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark 1.000.000
1931 Ông Nguyễn Văn Toán Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1930 Ông Hoàng Văn Khải Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1929 Ông Trần Hoài Linh Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1928 Ông Nguyễn Văn Lượng Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1927 ÔngTrần Đăng Phi Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1926 Ông Ninh Văn Thuật Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1925 Ông Nguyễn Đức Long Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1924 Ông Khuất Tiến Ân Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1923 Ông Nguyễn Văn Pháp Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1922 Ông Hoàng Tuấn Huy Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1921 Ông Nguyễn Tiến Dũng Phòng MEP Ban xây dựng – Tập đoàn Ecopark
1920 Công ty Cổ phần ENCITY Việt Nam 5.000.000
1919 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & TM Hoàng Minh 5.000.000
1918 Bà Vũ Thị Hoa Công ty CPXD hạ tầng Cotana 1.500.000
1917 CÔNG TY TNHH MTV AG INGO DESIGN STUDIO VIỆT NAM 10.000.000
1916 Công ty TNHHTM & XL Tuấn Trung 1.000.000
1915 Ông Nguyễn Quốc Tưởng Công ty CP Đầu tư và Thương mại Cotana 50.000
1914 Bà Nguyễn Thị Thanh Lý Công ty CP Đầu tư và Thương mại Cotana 50.000
1913 Phạm Thế Quyên Công ty CP Đầu tư và Thương mại Cotana 50.000
1912 Bà Lê Thị Năm Công ty CP Đầu tư và Thương mại Cotana 50.000
1911 Bà Nguyễn Thị Diệu Công ty CP Đầu tư và Thương mại Cotana 50.000
1910 Ông Bùi Tiến Hùng Phó TGĐ – Tập đoàn Ecopark 3.000.000
1909 Ông Đàm Hải Giang Phó TGĐ – Tập đoàn Ecopark 1.000.000
1908 Bà Vũ Thị Phương Ban Thư ký – Tập đoàn Ecopark 500.000
1907 Ông Đặng Thanh Bình Ban Kinh tế – Kỹ thuật – Tập đoàn Ecopark 2.000.000
1906 Ông Nguyễn Thế Diễn Ban Kinh tế – Kỹ thuật – Tập đoàn Ecopark 500.000
1905 Ông Trần Doãn Thiệu Ban Kinh tế – Kỹ thuật – Tập đoàn Ecopark 500.000
1904 Ông Dương Đức Việt Ban Kinh tế – Kỹ thuật – Tập đoàn Ecopark 500.000
1903 Ông Nguyễn Tiến Hiếu Ban Kinh tế – Kỹ thuật – Tập đoàn Ecopark 100.000
1902 Ông Lê Trung Kiên Ban Kinh tế – Kỹ thuật – Tập đoàn Ecopark 200.000
1901 Ông Cao Văn Hà Ban Phát triển dự án – Tập đoàn Ecopark 300.000
1900 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Ban Tài chính kế toán – Tập đoàn Ecopark 200.000
1899 Bà Nguyễn Thu Hương Phó Phòng Hành chính – Tập đoàn Ecopark 500.000
1898 Ông Hoàng Anh Thuấn Ban GPMB – Tập đoàn Ecopark 500.000
1897 Ông Nguyễn Trung Kiên Bộ phận Kế hoạch – Tập đoàn Ecopark 200.000
1896 Ông Vũ Ngọc Huấn Bộ phận Kế hoạch – Tập đoàn Ecopark 200.000
1895 Ông Lê Đức Thiện Bộ phận Kế hoạch – Tập đoàn Ecopark 200.000
1894 Ông Nguyễn Hồng Trung Bộ phận Kế hoạch – Tập đoàn Ecopark 200.000
1893 Ông Nguyễn Việt Dũng Bộ phận Kế hoạch – Tập đoàn Ecopark 200.000
1892 Bà Đỗ Quỳnh Anh Đấu thầu mua sắm – Tập đoàn Ecopark 200.000
1891 Ông Thái Đăng Trường Đấu thầu mua sắm – Tập đoàn Ecopark 100.000
1890 Ông Vũ Thế Luận Đấu thầu mua sắm – Tập đoàn Ecopark 100.000
1889 Bà Vũ Linh Trang Đấu thầu mua sắm – Tập đoàn Ecopark 100.000
1888 Ông Phạm Thúy Bình Đấu thầu mua sắm – Tập đoàn Ecopark 100.000
1887 Ông Nguyễn Đậu Tuấn Đấu thầu mua sắm – Tập đoàn Ecopark 100.000
1886 Bà Nguyễn Thị Tố Thanh Đấu thầu mua sắm – Tập đoàn Ecopark 100.000
1885 Ông Nguyễn Trường Giang Đấu thầu mua sắm – Tập đoàn Ecopark 100.000
1884 Ông Nguyễn Trung Thành Đấu thầu mua sắm – Tập đoàn Ecopark 100.000
1883 Bà Bùi Thị Thanh Tâm Phòng Vật tư – Tập đoàn Ecopark 500.000
1882 Ông Đặng Việt Vương Ban QLDA Hạ tầng – Tập đoàn Ecopark 1.000.000
1881 Tập thể CBNV Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark 10.000.000
1880 Bà Nguyễn Thế Vinh Giám đốc Quản lý QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1879 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1878 Ông Nguyễn Mạnh An Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1877 Ông Âu Tất Thắng Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1876 Ông Lê Văn Trung Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1875 Ông Nguyễn Văn Đạt Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1874 Ông Đào Quang Giang Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1873 Bà Trử Nữ Bảo Quyên Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1872 Ông Lưu Quang Ngọc Sơn Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1871 Bà Nguyễn Lan Hương Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1870 Bà Lê Thị Minh Tiến Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1869 Ông Trương Tuấn Kiên Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1868 Bà Lê Thị Kiều Trang Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1867 Ông Đoàn Trung Kiên Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1866 Ông Trần Huy Hoàng Phòng QH&TK – Tập đoàn Ecopark
1865 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị 50,000,000
1864 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Nội thất Neko 1.000.000
1863 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Cotana 10.000.000
1862 Công ty Cổ phần Gạch Công nghệ Xanh 2.000.000
1861 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Phát triển Tân Phát 5.000.000
1860 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Chính Hưng 5.000.000
1859 Bà Châu Bá Thủy Thành Công ty Cổ phần Đầu tư King’s Land 200.000
1858 Bà Hoàng Ngọc Ánh Công ty Cổ phần Đầu tư King’s Land 200.000
1857 Ông Dương Duy Nghĩa Công ty Cổ phần Đầu tư King’s Land 200.000
1856 Ông Nguyễn Việt Anh Công ty Cổ phần Đầu tư King’s Land 200.000
1855 Ông Đinh Văn Hùng Công ty Cổ phần Đầu tư King’s Land 200.000
1854 Ông Nguyễn Thế Vinh Phó TGĐ – Công ty Cổ phần Đầu tư King’s Land 1.000.000
1853 Công ty Cổ phần Đầu tư King’s Land 5.000.000
1852 Công ty CPĐT và PT BĐS Cotana Capital 10.000.000
1851 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50.000.000
1850 Công Ty Swan & Maclaren Singapore 10.000.000
1849 Ông Bùi Minh Ngọc Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 100.000
1848 Bà Phùng Thị Bích Thủy Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 100.000
1847 Bà Hoàng Thị Khánh Hòa Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 100.000
1846 Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 1.000.000
1845 Bà Trần Thanh Hà Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50.000
1844 Ông Lê Văn Sông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20.000
1843 Ông Nguyễn Đức Long Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20.000
1842 Ông Lê Huy Hoàng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50.000
1841 Ông Lê Danh Hiệu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50.000
1840 Ông Nguyễn Công Thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50.000
1839 Bà Nguyễn Thị Bình Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 300.000
1838 Ông Nguyễn Hoành Việt Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50.000
1837 Ông Vũ Trung Kiên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50.000
1836 Ông Lê Hoài Bắc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30.000
1835 Ông Đỗ Quang Thái Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50.000
1834 Ông Đỗ Đình Điển Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50.000
1833 Ông Vũ Anh Tuấn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 100.000
1832 Ông Trần Văn Diện Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50.000
1831 Bà Trần Thị Hiền Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 100.000
1830 Bà Trần Thị Nhi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20.000
1829 Bà Trần Thị Xuân Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20.000
1828 Ông Trần Văn Tài Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20.000
1827 Bà Nguyễn Thị Sáu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20.000
1826 Bà Trần Anh Phương Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20.000
1825 Ông Trương Việt Hưng Phó Giám đốc – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 300.000
1824 Ông Nguyễn Quang Huy Phó Giám đốc – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 100.000
1823 Ông Đào Mạnh Hải Phó Giám đốc – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500.000
1822 Ông Nguyễn Huy Đức Giám đốc – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500.000
1821 Ông Trần Văn Năm CTHĐQT – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500.000
1820 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 10.000.000
1819 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xây dựng ENE Cotana 2.000.000
1818 Ông Phan Hồng Quang Phó TGĐ – Công ty CPĐT và PT BĐS Cotana Capital 5.000.000
1817 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ecosky 10.000.000
1816 Công ty CP Kỹ nghệ và Hạ tầng TELIN 10.000.000
1815 Ông Nguyễn Ngọc Thành Giám đốc – Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Cotana 2.000.000
1814 Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Cotana 3.000.000
1813 Ông Bùi Minh Trường Phó tổng giám đốc 2.000.000
1812 Ông Nguyễn Văn Tân Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1811 Ông Trần Ngọc Tân Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1810 Bà Lưu Thị Bích Phượng Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1809 Ông Nguyễn Duy Thạch Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1808 Ông Vũ Hữu Nam Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1807 Ông Nguyễn Gia Bằng Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1806 Ông Lưu Thế An Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1805 Ông Nguyễn Văn Giáp Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1804 Ông Đào Hồng Sơn Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1803 Bà Trần Thị Thúy Hoàn Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1802 Ông Nguyễn Công Thành Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1801 Ông Nguyễn Phi Trọng Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1800 Ông Lương Ngọc Hưng Ban chỉ huy công trình Ecopark 50.000
1799 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Phát Linh 5.000.000
1798 Ban An toàn lao động 200.000
1797 Công ty TNHH BMS Thành Nam 1.000.000
1796 Bà Đinh Thị Minh Hằng Phó tổng giám đốc – Giám đốc Tài chính 2.000.000
1795 Công ty TNHH Thương mại và VLXL Hoàng Linh 2.000.000
1794 Đỗ Mạnh Tưởng Ban Quản lý tòa nhà 50.000
1793 Ông Phí Văn Hùng Ban Quản lý tòa nhà 50.000
1792 Bà Nguyễn Thị Lân Ban Quản lý tòa nhà 50.000
1791 Bà Nguyễn Thị Thúy Ban Quản lý tòa nhà 50.000
1790 Bà Bùi Thị Hằng Ban Quản lý tòa nhà 50.000
1789 Bà Trần Ngọc Vân Ban Quản lý tòa nhà 50.000
1788 Bà Nguyễn Thị Thỏa Ban Quản lý tòa nhà 50.000
1787 Ông Lê Quang Thái Ban Quản lý tòa nhà 100.000
1786 Bà Nguyễn Thị Điệp Ban Quản lý tòa nhà 50.000
1785 Ông Nguyễn Cường Thịnh Phòng Đầu tư 100.000
1784 Ông Nguyễn Công Hiền Phòng Đầu tư 400.000
1783 Bà Nguyễn Thị Mai Phòng Kế toán 50.000
1782 Bà Phạm Thị Thu Phòng Kế toán 50.000
1781 Bà Nguyễn Thị Oanh Phòng Kế toán 100.000
1780 Bà Đào Thị Hòa Phòng Kế toán 100.000
1779 Ông Trần Trọng Đại Phòng Kế toán 200.000
1778 Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana 3.000.000
1777 Ông Cao Xuân Quang BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1776 Ông Hồ Đạt Dũng BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1775 Ông Trình Văn Giáp BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1774 Ông Nguyễn Đức Cảnh BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1773 Ông Nguyễn Việt Hưng BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1772 Bà Phạm Thanh Bình BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1771 Ông Mai Văn Tư BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1770 Ông Bùi Đình Duy BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1769 Ông Nguyễn Việt Anh BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1768 Ông Đặng Thái Việt BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1767 Ông Nguyễn Hữu Minh BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1766 Ông Lê Văn Tằm BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1765 Ông Nguyễn Tiến Mạnh BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 50.000
1764 Ông Nguyễn Mạnh Hùng BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 100.000
1763 Ông Trần Quang Quyền BCHCT AmberRiverside 622 Minh Khai 200.000
1762 Ông Nguyễn Đình Toản Phòng Bảo vệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana 100.000
1761 Ông Đặng Tiến Dũng Phòng Bảo vệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana 100.000
1760 Ông Nguyễn Đức Thịnh BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1759 Ông Nguyễn Hải Quân BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1758 Ông Nguyễn Xuân Tùng BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 20.000
1757 Ông Đỗ Xuân Liêm BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1756 Ông Nguyễn Tất Thắng BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 20.000
1755 Baà Nguyễn Thị Thảo Yến BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 20.000
1754 Bà Nguyễn Thị Mơ BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 20.000
1753 Bà Nguyễn Thảo Anh BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 20.000
1752 Ông Nguyễn Xuân Trường BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 20.000
1751 Ông Vũ Quý Anh BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1750 Ông Vũ Ngọc Tú BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1749 Ông Lương Minh Duy BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 20.000
1748 Ông Thái Viết Hải BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 20.000
1747 Ông Nguyễn Trần Thắng BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1746 Ông Phạm Văn Hoành BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1745 Ông Hoàng Văn Tích BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1744 Ông Lê Văn Quý BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1743 Ông Lê Hồng Quân BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1742 Ông Nguyễn Xuân Phương BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1741 Ông Nguyễn Gia Ngạn BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 20.000
1740 Ông Lê Đình Đạo BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1739 Ông Nguyễn Văn Trai BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 50.000
1738 Ông Trần Văn Đại BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 100.000
1737 Ông Phạm Văn Hậu BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 100.000
1736 Ông Lê Văn Đang BCHCT Samsora 105 Chu Văn An 200.000
1735 Xí nghiệp Kinh doanh Thiết bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana 300.000
1734 Bà Nguyễn Thị Nhâm Công ty CPĐT và PT BĐS Cotana Capital 100.000
1733 Ban pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana 3.000.000
1732 Phòng Kỹ thuật và Công nghệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana 500.000
1731 Xí nghiệp Mộc và Nội thất Cotana Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana 500.000
1730 Ông Nguyễn Anh Tuấn Xí nghiệp Mộc và Nội thất Cotana 1.000.000
1729 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp Phó Tổng giám đốc Cotana 500.000
1728 Ông Đặng Văn Hào Phòng Kinh doanh 100.000
1727 Bà Nguyễn Thị Khuyên Phòng Kinh doanh 100.000
1726 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Phòng Kinh doanh 100.000
1725 Bà Nguyễn Thị Hồng Phương Phòng Kinh doanh 100.000
1724 Ông Hoàng Văn Toàn Phòng Kinh doanh 100.000
1723 Ông Phạm Thành Long Trưởng phòng Kinh doanh 100.000
1722 Ông Lê Minh Hương Phòng Quản lý Kinh tế 50.000
1721 Ông Đinh Ngọc Trường Phòng Quản lý Kinh tế 60.000
1720 Ông Phạm Tiến Dương Phòng Quản lý Kinh tế 50.000
1719 Ông Hà Đình Phúc Phòng Quản lý Kinh tế 50.000
1718 Ông Nguyễn Ngọc Sâm Phòng Quản lý Kinh tế 50.000
1717 Ông Đào Hoàng Quang Phòng Quản lý Kinh tế 100.000
1716 Ông Nguyễn Ngọc Tiến Phòng Quản lý Kinh tế 200.000
1715 Bà Phùng Thị Thùy Dương Ban Thanh tra và Giám sát 50.000
1714 Bà Vũ Thị Thanh Lam Ban Thanh tra và Giám sát 50.000
1713 Bà Vũ Thị Nga Ban Thanh tra và Giám sát 50.000
1712 Ông Bùi Ngọc Vanh Ban Thanh tra và Giám sát 100.000
1711 Ông Nguyễn Văn Thái Phó phòng Bảo vệ 100.000
1710 Ông Nguyễn Trung Kiên Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1709 Bà Nguyễn Thị Thu Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1708 Ông Nguyễn Khả Duẩn Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1707 Ông Bùi Công Toản Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1706 Ông Nguyễn Viết Hoàng Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1705 Ông Vũ Thế Hải Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1704 Ông Trương Quý Hưng Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1703 Ông Ngô Sỹ Hiển Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1702 Bà Bạch Quỳnh Trang Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1701 Bà Trần Thị Hường Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1700 Ông Chảo Dìn Huy Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1699 Ông Chu Danh Việt Hà Phòng Hành chính – Nhân sự 100.000
1698 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Phó phòng Hành chính – Nhân sự 200.000
1697 Bà Nguyễn Hải Yến Phó phòng Hành chính – Nhân sự 200.000
1696 Bà Nguyễn Thị Thu Hương P.TGĐ phụ trách nhân sự – Thành viên Quỹ CSC 1.000.000
1695 Ông Đoàn Văn Tuấn Tổng Giám đốc Cotana 20.000.000
1694 Ông Đào Ngọc Thanh Chủ tịch Hội đồng thành viên Cotana Group – TGĐ Công ty TNHH Đầu tư Đảo Ngọc – Eco – Chủ tịch Quỹ CSC 50.000.000
Năm 2017
1693  Công ty TNHH Thương mại và VLXL Hoàng Linh 2,000,000
1692  Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 chi nhánh Hà Nội – Cofico 2,000,000
1691  Công ty Cổ phần HANEL Mirolin 10,000,000
1690  Kiume Sekkei (Janpan) 10,000,000
1689  Ông Phạm Ngọc Tùng – Samland 1,000,000
1588  Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank  25,000,000
1587  Ông Nguyễn Mạnh Lân  Ban Cây Xanh – Vihajico 1,000,000
1586 Công Ty Swan Maclaren Singapore 25,000,000
1585 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Thành Nam 3,000,000
1584  Ông Nguyễn Hồng Hải  P.TGĐ – Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group 1,000,000
1583  Bà Nguyễn Thu Hằng  GĐ Nhân sự – Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group 1,000,000
1582  Ông Nguyễn Xuân Dân  GĐ Tài chính – Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group 500,000
1581  Ông Hà Minh Tuấn  Trưởng BQLDA – Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group 500,000
1580  Bà Chung Thị Kiều Ngân  P.TGĐ – Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom 1,000,000
1579  Ông Phạm Ngọc Thiện  TP Dự án – Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom 1,000,000
1578  Ông Nguyễn Tuấn Cường  TGĐ – Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội 1,000,000
1577  Ông Vũ Ngọc Hoan  P.TGĐ – Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội 500,000
1576  Ông Nguyễn Hải Dương  TGĐ – Công ty TNHH Capella Group 1,000,000
1575  Ông Hồ Nam  P.TGĐ – Công ty TNHH Capella Group 1,000,000
1574  Ông Nguyễn Thế Hưng  GĐ Tài chính – Công ty Cổ phần BĐS Capella 500,000
1573  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 20,000,000
1572  Ông Lê Trường Sinh  Quán Café Century – Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm 500,000
1571  Ông Nguyễn Anh Đức  Quán Café Century – Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm 500,000
1570  Công ty CP Tư vấn và Thương mại Thăng Long 2,000,000
1569  Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Thăng Long TJC 2,000,000
1568 Phòng Cơ Điện Ban Xây dựng Vihajico 500,000
1567 Ông Cao Văn Hà Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 200,000
1566 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM 10,000,000
1565 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ECONS VIỆT NAM 5,000,000
1564 Bà Hoàng Thị Kim Liên Phòng Kế toán Vihajico 200,000
1563 Ông Nguyễn Hồng Trung   Phòng thấp tầng, Ban xây dựng 100,000
1562 XÍ NGHIỆP TƯ VẤN SỐ 12 – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 10,000,000
1561 VIỆN CHUYÊN NGÀNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG IBST 2,000,000
1560 Ông Đỗ Trường Nam Trưởng phòng Kỹ thuật Kế hoạch – công ty TNHH V&T 500,000
1559 CÔNG TY TNHH PST TƯ VẤN THIẾT KẾ 3,000,000
1558 CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ECOPARK ( ECOPM) 1,000,000
1557  Bà Bùi Thị Thanh Tâm  Phòng Vật tư Vihajico 500,000
1556 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BỀN VỮNG SDC 1,000,000
1555 Công ty Cổ phần Evergreen Đầu tư 5,000,000
1554 Công ty TNHH Dark Horse Architecture 11,340,000
1553 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC 5,000,000
1552   Hoàng Tuấn Lương  Ban Quản lý Chi phí Vihajico 500,000
1551  Ông Vũ Mai Phong  Phó TGĐ Vihajico 1,000,000
1550  Ông Đặng Thanh Bình  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 2,000,000
1549  Ông Trần Doãn Thiệu  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 200,000
1548  Ông Nguyễn Thế Diễn  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 200,000
1547  Ông Phan Tùng Lâm  Ban Quản lý Chi phí Vihajico 2,000,000
1546  Ông Đặng Việt Vương  Ban QLDA Hạ tầng Vihajico 1,000,000
1545  Ông Dương Duy Nghĩa  Ban Thư ký Vihajico 2,000,000
1544  Bà Lê Thị Hồng Ngọc  Ban Cảnh quan và cây xanh đô thị 100,000
1543  Ông Nguyễn Thế Vinh  Phòng QH & TK Vihajico 2,000,000
1542  Ông Âu Tất Thắng  Phòng QH & TK Vihajico 1,000,000
1541  Ông Nguyễn Văn Đạt  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
1540  Bà Hoàng Ngọc Ánh  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
1539  Ông Đào Quang Giang  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
1538  Ông Nguyễn Mạnh An  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
1537  Bà Trử Nữ Bảo Quyên  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
1536  Ông Trần Đức  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
1535  Bà Nguyễn Lan Hương  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
1534  Ông Lưu Quang Ngọc Sơn  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
1533  Bà Lê Thị Minh Tiến  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
1532  Ông Nguyễn Minh Hà  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
1531  CÔNG TY HUMPHREYS & PARTNERS ( VIỆT NAM ) 2,000,000
1530  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GLOPAN 2,000,000
1529  CÔNG TY TNHH UTRACON VIỆT NAM 8,000,000
1528  Nhân viên công ty Utracon Việt Nam ( Cựu sinh viên trường Xây Dựng ) 2,000,000
1527  Ban Kinh Doanh  Công ty Vihajico 2,000,000
1526  Công ty TNHH CPG VIỆT NAM thuộc Tập đoàn Tư vấn CPG – Singapore 22,680,000
1525  Công ty Cổ phần VLXD Minh Hạnh 500,000
1524  Ông Hồ Xuân Vinh  Thành phố Huế 500,000
1523  Ông Đặng Anh Tuấn  Thành phố Huế 500,000
1522  Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng HTK Việt Nam 5,000,000
1521  Apec Group   10,000,000
1520  Ông Nguyễn Đỗ Lăng  Phó chủ tịch HĐQT Cotana Group 2,000,000
1519   Ông Bùi Tiến Hùng  Phó TGĐ Vihajico 3,000,000
1518  Bà  Nguyễn Thùy Dương  Ban PR Marketing 1,000,000
1517   Bà Vũ Thị Phương  Ban Thư ký Vihajico 500,000
1516   Ông Trần Thành Chung  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 200,000
1515   Ông Nguyễn Tiến Hiếu  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
1514  Ông Bùi Thành Kiên  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
1513   Ông Lê Quang Lâm  Ban Xây dựng Vihajico 500,000
1512   Ông Lê Văn Trung  Phòng QH & TK Vihajico 100,000
1511   Bà Nguyễn Thu Hương  Phó Phòng Hành chính Quản trị Vihajico 300,000
1510  Công ty CP Xây dựng Công trình Văn hóa và Dịch vụ Thương mại Hà Nội 1,000,000
1509  Công ty TNHH MTV AG INGO Design Studio Việt Nam 10,000,000
1508  Ông Nguyễn Viết Tô  Ban QLDA Hạ tầng Vihajico ( Cựu Sinh viên Cơ Điện ) 500,000
1507  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng – Vihajico (Chủ đầu tư Dự án Ecopark) 40,000,000
1506  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thành Nam 2,000,000
1505  Ông Hán Công Khanh  Ủy viên HĐQT Cotana 500,000
1504  Ông Nguyễn Quốc Tưởng  Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
1503  Bà Nguyễn Thị Thanh Lý  Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
1502  Bà Lê Thị Năm  Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
1501  Ông Phạm Thế Quyên  Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
1500  Ông Bùi Lê Dư  Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
1499  Bà Nguyễn Thị Thảo  Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
1498  Bà Nguyễn Thị Diệu  Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
1497 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xây dựng ENE Thành Nam 3,000,000
1496  Ông Lê Văn Đang  CHT Công trình Golden Field 300,000
1495  Ông Vũ Tiến Quyết  Công trình Golden Field 50,000
1494  Ông Vũ Quý Anh  Công trình Golden Field 50,000
1493  Bà Nguyễn Thị Thảo Yến  Công trình Golden Field 50,000
1492  Ông Châu Trần Minh Khôi  Công trình Golden Field 50,000
1491  Ông Trần Văn Đại  Công trình Golden Field 50,000
1490  Ông Phạm Văn Hậu  Công trình Golden Field 100,000
1489  Ông Phạm Thành Long  Công trình Golden Field 100,000
1488  Bà Nguyễn Thị Nhâm  Công trình Golden Field 50,000
1487  Ông Nguyễn Xuân Trường  Công trình Golden Field 50,000
1486  Ông Nguyễn Văn Tân  Công trình Golden Field 30,000
1485  Ông Đào Hồng Sơn  Công trình Golden Field 50,000
1484  Ông Nguyễn Đức Cảnh  Công trình Golden Field 50,000
1483  Ông Đỗ Ngọc Hoàng Anh  Công trình Golden Field 50,000
1482  Bà Nguyễn Thị Mơ  Công trình Golden Field 50,000
1481  Ông Nguyễn Tất Thắng  Công trình Golden Field 50,000
1480  Ông Nguyễn Gia Ngạn  Công trình Golden Field 20,000
1479  Ông Trần Quốc Huy  Công trình Golden Field 20,000
1478  Ông Đỗ Như Sơn  Công trình Golden Field 20,000
1477  Ông Phan Anh Duy  Công trình Golden Field 50,000
1476  Ông Nguyễn Đức Hà  Công trình Golden Field 50,000
1475  Ông Nguyễn Văn Toàn  Công trình Golden Field 50,000
1474  Ông Nguyễn Xuân Hải  Công trình Golden Field 50,000
1473  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 5,000,000
1472  Ông Nguyễn Công Tám  Giám đốc Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 1,000,000
1471  Ông Nguyễn Quốc Hùng  BGĐ Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1470  Bà Hoàng Thị Tố Uyên  TP.HCNS Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1469  Bà Nguyễn Thị Ngọc  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1468  Ông Nguyễn Hoài Nam  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1467  Ông Trần Hữu Mậu  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1466  Bà Vũ Thị Thanh Thủy  Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1465  Bà Nguyễn Thị Hằng  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1464  Bà Nguyễn Tuyết Hương  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1463  Bà Nguyễn Thu Loan  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1462  Bà Lưu Thị Thanh Huyền  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1461  Bà Lưu Thị Hằng  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1460  Bà Lê Ngọc Chi  TP.QLDA Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1459  Ông Nguyễn Văn Nam  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1458  Ông Đoàn Trung Ngọc  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1457  Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1456  Ông Mai Trọng Hoàng  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1455  Ông Hoàng Văn Cường  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1454  Ông Lê Hoàng Linh  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1453  Ông Cao Văn Dần  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1452  Ông Nguyễn Văn Tuấn  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1451  Ông Bùi Đình Văn  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1450  Ông Nguyễn Thành An  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1449  Ông Nguyễn Trung Hiếu  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1448  Ông Lưu Bách Toàn  Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1447  Ông Trần Tiến Sỹ  CHT Công trình 1C Ecopark 100,000
1446  Ông Nguyễn Gia Bằng  Công trình 1C Ecopark 50,000
1445  Ông Nguyễn Duy Thạch  Công trình 1C Ecopark 50,000
1444  Ông Lê Đình Đạo  Công trình 1C Ecopark 50,000
1443  Bà Lưu Thị Bích Phượng  Công trình 1C Ecopark 50,000
1442  Ông Trịnh Đình Giáp  Công trình 1C Ecopark 20,000
1441  Ông Trần Ngọc Tân  Công trình 1C Ecopark 50,000
1440  Công ty TNHH Xây dựng và Hạ tầng Ngôi Nhà Lớn 3,000,000
1439  Công ty CP Kỹ nghệ và Hạ tầng TELIN 10,000,000
1438  Ông Trần Văn Năm  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500,000
1437  Ông Nguyễn Huy Đức  Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500,000
1436  Ông Đào Mạnh Hải  Phó giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500,000
1435  Ông Nguyễn Quang Huy  Phó giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 150,000
1434  Bà Trần Anh Phương  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1433  Bà Nguyễn Thị Sáu  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1432  Ông Trần Văn Tài  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1431  Bà Trần Thị Xuân  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1430  Bà Nguyễn Thị Bình  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1429  Bà Trần Thị Nhi  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1428  Bà Nguyễn Thị Hiền  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1427  Ông Trần Văn Diện  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1426  Ông Đới Xuân Tuấn  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1425  Ông Đỗ Đình Điển  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1424  Ông Đỗ Quang Thái  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1423  Ông Lê Hoài Bắc  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1422  Ông Nguyễn Quốc Hùng  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1421  Ông Nguyễn Hoành Kiên  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1420  Ông Nguyễn Hoành Việt  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1419  Trần Thanh Hà  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1418  Ông Nguyễn Công Thành  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1417  Ông Lê Danh Hiệu  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1416  Ông Lê Huy Hoàng  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1415  Ông Nguyễn Đức Long  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1414  Ông Lê Văn Sông  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1413  Ông Nguyễn Đình Khoa  Công trình Hồ điều hòa Nhân Chính 250,000
1412  Ông Triệu Văn Nhì  Công trình Hồ điều hòa Nhân Chính 250,000
1411  Bà Nguyễn Thị Mai Hương  Công trình Hồ điều hòa Nhân Chính 250,000
1410  Bà Bùi Thị Thanh Thủy  Công trình Hồ điều hòa Nhân Chính 250,000
1409  Công ty Cổ phần dược mỹ phẩm Biomedico 10,000,000
1408  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội (Hanco) 5,000,000
1407  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000,000
1406  Công ty Cổ phần hóa chất sơn Hà Nội 5,000,000
1405  Ông Đoàn Ngọc Danh 100,000
1404  Tập thể CBNV Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Thành Nam 1,600,000
1403  Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Tín 5,000,000
1402  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Toàn Cầu 5,000,000
1401  Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 1,000,000
1400  Bà Hoàng Thị Khánh Hòa  Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 100,000
1399  Bà Phùng Thị Bích Thủy  Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 100,000
1398  Tập thể CBNV Công ty Cổ phần Xây dựng và KTHT Thành Nam 3,000,000
1397  Bà Phạm Thị Phương Thanh  Sàn Crex- Cotana 50,000
1396  Bà Nguyễn Thị Hiếu  Phòng Kinh doanh Cotana 200,000
1395  Ông Nguyễn Công Hiền  Phòng Kinh doanh Cotana 100,000
1394  Bà Phan Thị Thanh  Phòng Kinh doanh Cotana 50,000
1393  Ông Phạm Văn Tuấn  Phòng Kinh doanh Cotana 50,000
1392  Ông Đặng Văn Hào  Phòng Kinh doanh Cotana 50,000
1391  Ông Lê Văn Thuận  Phòng Kinh doanh Cotana 50,000
1390  Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana 100,000,000
1389  Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000,000
1388  Bà Đào Thu Thủy Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Cotana 5,000,000
1387  Ông Lê Mạnh Hùng Giám đốc Công ty CP Comaland ĐT & PT Bất động sản 1,000,000
1386  Ông Đặng Hữu Kỳ  P.TGĐ Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam 3,000,000
1385 Công ty CP Xây dựng Nền móng Long Giang 10,000,000
1384  Ông Nguyễn Ngọc Thành  Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 3,000,000
1383  Ông Trần Văn Quyền  Giám đốc XN Mộc Thành Nam 500,000
1382  Ông Nguyễn Anh Tuấn  P.GĐ XN Mộc Thành Nam 100,000
1381  Ông Vũ Minh Tân  Nhân viên XN Mộc Thành Nam 50,000
1380  Ông Bùi Trọng Tín  Nhân viên XN Mộc Thành Nam 50,000
1379  Ông Lại Hồng Thanh  P.TGĐ Cotana 500,000
1378  Ông Bùi Minh Trường  P.TGĐ – Giám đốc điều hành Cotana 3,000,000
1377  Ông Nguyễn Hiệp  Hội đồng cố vấn 500,000
1376  Ông Nguyễn Việt Tiến  Hội đồng cố vấn 500,000
1375  Ông Bùi Doãn Tạo  Hội đồng cố vấn 1,000,000
1374  Ông Nguyễn Hồng Quân  Hội đồng cố vấn 1,000,000
1373  Ông Đặng Thế Hạnh  Hội đồng cố vấn 700,000
1372  Ông Phan Mạnh Dũng  Hội đồng cố vấn 200,000
1371  Bà Nguyễn Thị Điệp  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 100,000
1370  Ông Lê Quang Thái  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
1369  Ông Phí Văn Hùng  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
1368  Ông Đỗ Mạnh Tưởng  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
1367  Bà Nguyễn Thị Thúy  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
1366  Bà Bùi Thị Hằng  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
1365  Bà Nguyễn Thị Thỏa  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
1364  Bà Nguyễn Thị Lân  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
1363  Bà Trần Thị Ngọc Vân  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
1362  Ông Nguyễn Tuấn Hùng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 500,000
1361  Ông Mai Ngọc Anh  TP.HCNS Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1360  Ông Trần Văn Văn  TP.DA Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1359  ÔngNguyễn Hữu Tùng  CBDA Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1358  Bà Mai Thị Lan Phương  KTT Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1357  Bà Doãn Thị Hòa  NVKT Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1356  Ông Nguyễn Văn Huệ  CHT Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1355  Ông Mai Xuân Tuấn  CBKT Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1354  Ông Phạm Minh Thái  CBKT Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1353  Ông Đặng Thế Phương  P.TGĐ Cotana 500,000
1352  Ông Bùi Ngọc Vanh  Trưởng Ban thanh tra Cotana 100,000
1351  Bà Vũ Thị Nga  Ban thanh tra Cotana 50,000
1350  Bà Vũ Thị Thanh Lam  Ban thanh tra Cotana 50,000
1349  Bà Phùng Thị Thùy Dương  Ban thanh tra Cotana 50,000
1348  Ông Nguyễn Xuân Cường   Giám đốc – XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 100,000
1347  Ông Nguyễn Mạnh Cường  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
1346  Ông Nguyễn Hữu Huân  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
1345  Ông Đỗ Văn Tuấn  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
1344  Ông Phí Văn Tài  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
1343  Ông Trần Trọng Đại  Kế toán trưởng Cotana 200,000
1342  Bà Nguyễn Thị Oanh  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 100,000
1341  Bà Đào Thị Hòa  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 100,000
1340  Bà Phạm Thị Thu  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 100,000
1339  Bà Nguyễn Thị Mai  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 50,000
1338  Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp  P.TGĐ Cotana 500,000
1337  Bà Đinh Thị Minh Hằng P.TGĐ – Giám đốc tài chính Cotana 1,000,000
1336  Ông Nguyễn Công Hòa  Gói 2 Marina – Ecopark 50,000
1335  Ông Đỗ Xuân Liêm  Gói 2 Marina – Ecopark 100,000
1334  Ông Nguyễn Phi Trọng  Gói 2 Marina – Ecopark 100,000
1333  Ông Trần Mạnh Tùng  Gói 2 Marina – Ecopark 100,000
1332  Ông Nguyễn Việt Hưng  Gói 2 Marina – Ecopark 50,000
1331  Ông Nguyễn Ngọc Tiến  Trưởng phòng Quản lý Xây lắp Cotana 200,000
1330  Ông Đào Hoàng Quang  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 100,000
1329  Ông Hà Đình Phúc  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 100,000
1328  Ông Nguyễn Văn Thạch  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 100,000
1327  Ông Đinh Ngọc Trường  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 100,000
1326  Ông Nguyễn Công Thành  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
1325  Ông Đỗ Văn Hạnh  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 200,000
1324  Ông Trần Bá Công  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
1323  Ông Bùi Đình Duy  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
1322  Ông Vũ Hữu Nam  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
1321  Bà Cao Thị Uyên  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 30,000
1320  Ông Bùi Công Toản  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1319  Ông Nguyễn Văn Thái  Phó phòng Bảo vệ 200,000
1318  Ông Nguyễn Đình Toản  Trưởng phòng Bảo vệ 50,000
1317  Bà Hoàng Thùy Linh  Nhân viên P.HCNS Cotana 100,000
1316  Ông Ngô Sỹ Hiển  Nhân viên P.HCNS Cotana 100,000
1315  Bà Bạch Quỳnh Trang  Nhân viên P.HCNS Cotana 100,000
1314  Bà Trần Thị Hường  Nhân viên P.HCNS Cotana 100,000
1313  Bà Nguyễn Thị Thu  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1312  Ông Chảo Dìn Huy  Nhân viên P.HCNS Cotana 62,000
1311  Ông Nguyễn Viết Hoàng  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1310  Ông Trương Quý Hưng  Nhân viên P.HCNS Cotana 100,000
1309  Ông Nguyễn Khả Duẩn  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1308  Ông Vũ Thế Hải  Nhân viên P.HCNS Cotana 100,000
1307  Ông Chu Danh Việt Hà  Nhân viên P.HCNS Cotana 111,000
1306  Bà Nguyễn Thị Hải Yến  P.Phòng HCNS Cotana 200,000
1305  Bà Nguyễn Hải Yến  P.Phòng HCNS Cotana 200,000
1304  Công ty BMS Thành Nam 1,000,000
1303  Ông Nguyễn Thái Bình 500,000
1302  Bà Nguyễn Thị Thu Hương  P.TGĐ phụ trách nhân sự – Thành viên Quỹ CSC 1,000,000
1301  Ông Đoàn Văn Tuấn  Tổng Giám đốc Cotana 5,000,000
1300  Ông Đào Ngọc Thanh  Chủ tịch Hội đồng thành viên Cotana Group – Chủ tịch Quỹ CSC 10,000,000
NĂM 2016
1299 Công ty CP Đầu Tư Châu Á- Thái Bình Dương (APECI) 10,000,000
1298 Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa và dịch vụ thương mại Hà Nội 1,000,000
1297 Công Ty Swan Maclaren Singapore 5,000,000
1296  Công ty CP Hanel Mirolin 5,000,000
1295  Apec Group 10,000,000
1294  Xí nghiệp Xây dựng số 7 200,000
1293  Công ty CP Kỹ nghệ và Hạ tầng TELIN 3,000,000
1292 Công ty TNHH V&T 5,000,000
1291 Ban Kinh doanh Vihajico 2,000,000
1290 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp Phó TGĐ Cotana 500,000
1289 Ông Đoàn Văn Chính Phó GĐ Công ty CP Comaland ĐT & PT Bất động sản 300,000
1288 Ông Lê Mạnh Hùng Giám đốc Công ty CP Comaland ĐT & PT Bất động sản 500,000
1287 Ban Quản lý tòa nhà Cotana Group 500,000
1286  Đại học Y Khoa TOKYO – VIỆT NAM 6,700,000
1285  Công ty Cổ phần địa ốc MB 10,000,000
1284 Công ty TNHH Kiến trúc ATA 2,000,000
1283 Công ty TNHH Đại Hoàng Long  (Thi công khu thảo nguyên Ecopark) 500,000
1282  Công ty CP Xây dựng và Quản lý dự án Hi-End (Hicon -Thi công khu thảo nguyên Ecopark) 500,000
1281 Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội 500,000
1280 Ban cảnh quan và cây xanh đô thị Công ty Vihajico 1,000,000
1279 Ông Vũ Mai Phong Phó TGĐ Vihajico 2,000,000
1278 Bà Lê Thị Hồng Hạnh BQLDA Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1277 Ông Vương Ngọc Tú Phòng ĐT  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1276 Ông Lê Quang Minh Phòng ĐT  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1275 Ông Hồ Hoàng Linh Phòng ĐT  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1274 Ông Nguyễn Quang Hưng Phòng ĐT  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1273 Ông Đinh Sơn Tùng Phòng ĐT  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1272 Ông Vũ Ngọc Cương Phòng ĐT Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
1271 Ông Phạm Thành Trung Phòng ĐT  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
1270 Ông Nguyễn Văn Sinh Phó phòng ĐT  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
1269 Ông Bùi Trọng Thuần Trưởng phòng ĐT  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 200,000
1268 Ông Nguyên Đức Thịnh Nhân viên PKHTH Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1267 Ông Trần Dũng Sỹ Trưởng phòng KHTH  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 200,000
1266 Bà Lê Thị Thu Huyền Phòng Kinh tế  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1265 Ông Ngô Việt Anh Phòng Kinh tế  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1264 Baà Nguyễn Thị Hồng Phó phòng Kinh tế  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
1263 Ông Nguyễn Anh Tú Phòng Kế toán  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 20,000
1262 Bà Nguyễn Hồng Nhung Phòng Kế toán  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1261 Bà Trần Thanh Thanh Huyền Phòng Kế toán  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1260 Ông Lê Quốc Chung Kế toán trưởng  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 500,000
1259 Ông Nguyễn Viết Tường PHCNS  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 20,000
1258 Ông Đặng Đức Minh PHCNS Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 20,000
1257 Bà Phạm Thanh Quỳnh PHCNS  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
1256 Bà Hoàng Thu Huệ PHCNS  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 20,000
1255 ông Nguyễn Đình Chung PHCNS Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 30,000
1254 Phạm Thị Ngọc Lý Trưởng PHCNS  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
1253 Ông Vũ Tuấn Linh PGĐ  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 500,000
1252 Ông Nguyễn Thanh Tú PGĐ  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 500,000
1251 Ông Phạm Cao Sơn GĐ  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 2,000,000
1250 Ông Bùi Đức Thịnh CTHĐQT  Công ty Cp Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 10,000,000
1249 Công ty CP Nội Thất AKA 10,000,000
1248 Công ty Apec Land Huế 500,000
1247 Công ty CP Nền móng Long Giang 10,000,000
1246 Bà Đào Thu Thủy Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Cotana 2,000,000
1245 Ông Nguyễn Văn Hạnh Bảo vệ Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1244 Ông Ngô Văn Hà Lái xe Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1243 Ông Nguyễn Cao Cường Lái xe Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1242 Ông Nguyễn Văn Thọ Lái xe Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1241 Ông Nguyễn Mạnh Hà Lái xe Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1240 Ông Tạ Văn Chương Lái xe Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1239 Ông Phùng Thế Hiếu Lái xe Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1238 Ông Đinh Văn Biên Lái máy xúc Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1237 Ông Phạm Văn Nhất Vận hành trạm Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1236 Ông Phạm Văn Trường Vận hành trạm Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1235 Ông Hoàng Văn Hải Vận hành trạm Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1234 Ông Trương Văn Hoằng Thí nghiệm Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1233 Ông Nguyễn Tiến Trường Thí nghiệm Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1232 Ông Nguyễn Quang Nhật Thủ kho Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1231 Ông Nguyễn Xuân Dương Kỹ thuật Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1230 Ông Lê Văn Hậu Nhân viên tổng hợp Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1229 Bà Trần Thị Ngoãn Kế toán Trạm bê tông Thái Bình 30,000
1228 Ông Nguyễn Thanh Tuấn Trạm phó Trạm bê tông Thái Bình 100,000
1227 Ông Trần Xuân Hào Trạm trưởng Trạm bê tông Thái Bình 200,000
1226 Ông Nguyễn Ngọc Hùng Lái xe Công ty CP Đầu tư Phát triển CN Thành Nam 100,000
1225 Bà Nguyễn Thị Mai Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Phát triển CN Thành Nam 100,000
1224 Bà Nguyễn Thị Phượng Kế toán Công ty CP Đầu tư Phát triển CN Thành Nam 100,000
1223 Bà Lê Thị Thơm Kế toán Công ty CP Đầu tư Phát triển CN Thành Nam 100,000
1222 Bà Trần Thị Như Lan P.Kinh doanh Công ty CP Đầu tư Phát triển CN Thành Nam 100,000
1221 Bà Phạm Thị Lý P.HCNS Công ty CP Đầu tư Phát triển CN Thành Nam 100,000
1220 Ông Phùng Hải Phong Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển CN Thành Nam 1,000,000
1219 Công ty CP Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Phát Linh 2,000,000
1218 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển  Xây dựng Trường Thành 1,000,000
1217 Công ty CP Tư vấn Đầu tư GLOPAN 2,000,000
1216  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mai Hà Nội (Hanco) 1,000,000
1215 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons 10,000,000
1214  Tập thể CBNV Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 1,000,000
1213 Đào Vũ Nguyên Ban Xây dựng Vihajico 500,000
1212 Trần Xuân Hùng Ban Quản lý Chi phí Vihajico 200,000
1211 Hoàng Tuấn Lương Ban Quản lý Chi phí Vihajico 500,000
1210 Phan Tùng Lâm Ban Quản lý Chi phí Vihajico 1,000,000
1209 Lao Thanh Sam Phó TGĐ Vihajico 500,000
1208 Adam Robinson Fowler Phòng Khai Thác Bất Động Sản Vihajico 500,000
1207  Ông Triệu  Viết Nhì  CBKT Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam 500,000
1206  Ông Ngô Thế Sơn  CBKT Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam 500,000
1205  Ông Nguyễn Đình Khoa  CBKT Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam 500,000
1204  Bà Phạm Thị Thúy  Nhân viên kế toán Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam 500,000
1203  Bà Nguyễn Thị Mai Hương  Cán bộ kế hoạch Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam 500,000
1202  Ông Trương Hồng Phong  Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam 500,000
1201  Ông Đặng Hữu Kỳ  P.TGĐ Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam 2,000,000
1200  Tập thể CBNV Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam 1,000,000
1199  Ông Bùi Trọng Tín  Nhân viên XN Mộc Thành Nam 50,000
1198  Ông Phạm Văn Lạng  Nhân viên XN Mộc Thành Nam 50,000
1197  Ông Vũ Minh Tân  Nhân viên XN Mộc Thành Nam 50,000
1196  Ông Nguyễn Anh Tuấn  P.GĐ XN Mộc Thành Nam 100,000
1195  Ông Trần Văn Quyền  GĐ XN Mộc Thành Nam 300,000
1194 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng- Cấp thoát nước và môi trường  Waseen 1,000,000
1193  Ông Phạm Cao Sơn  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 5,000,000
1192  Tập thể CBNV Phòng QLXL – Cotana 200,000
1191  Ông Nguyễn Tất Thắng  CBKT Công trình MB Land 50,000
1190  Ông Châu Trần Minh Khôi  CBKT Công trình MB Land 50,000
1189  Ông Vũ Cao Thành  CBKT Công trình MB Land 50,000
1188  Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm  CBKT Công trình MB Land 100,000
1187  Ông Lê Văn Đang  Phó Chỉ huy trưởng Công trình MB Land 100,000
1186  Ông Phạm Văn Hậu  CBKT Công trình MB Land 100,000
1185  Ông Phạm Thành Long  P.Kinh doanh – Cotana 50,000
1184  Ông Nguyễn Đình Toản  Phòng Bảo vệ – Cotana 100,000
1183  Ông Nguyễn Văn Thái  Phòng Bảo vệ –  Cotana 100,000
1182  Ban điều hành dự án số 02 – Công trình Hudtower 200,000
1181  Công ty KUME SEKKEI ( KUME SEKKEI CO.LTD) 5,000,000
1180  Tập thể lớp K31 Máy Đại học Xây dựng Hà Nội 4,000,000
1179  Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 chi nhánh Hà Nội – Cofico 5,000,000
1178  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng – Vihajico (Chủ đầu tư Dự án Ecopark) 50,000,000
1177  Ông Nguyễn Thái Bình  Phó TGĐ Cotana 500,000
1176  Bà Lê Thị Năm  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thương mại Nam Thanh 50,000
1175  Ông Đinh Văn Chức  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thương mại Nam Thanh 50,000
1174  Bà Nguyễn Thị Thanh Lý  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thương mại Nam Thanh 50,000
1173  Ông Trần Minh Mạnh  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thương mại Nam Thanh 100,000
1172  Ông Nguyễn Quốc Tưởng  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thương mại Nam Thanh 100,000
1171  Ông Đặng Việt Vương  Ban QLDA Hạ tầng Vihajico 1,000,000
1170  Ông Lại Hồng Thanh  P.TGĐ Cotana 500,000
1169  Ông Nguyễn Công Hiền  Sàn Crex- Cotana 100,000
1168  Bà Phùng Thị Thùy Dương  Sàn Crex- Cotana 50,000
1167  Bà Phạm Thị Phương Thanh  Sàn Crex- Cotana 50,000
1166  Công ty TNHH CPG VIỆT NAM thuộc Tập đoàn Tư vấn CPG Consultants Group – Singapore 22,500,000
1165  Công ty CP Ecoba Việt Nam 50,000,000
1164  Ông Nguyễn Viết Tô Ban QLDA Hạ tầng Vihajico (Cựu Sinh viên Cơ điện) 1,000,000
1163  Sàn Giao dịch BĐS Ecoland – EVERGREEN 10,000,000
1162 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC 5,000,000
1161 Ông Lê Hữu Minh Trí Ban QLDA Hạ tầng Vihajico 100,000
1160 Ông Trần Văn Linh Ban QLDA Hạ tầng Vihajico 100,000
1159 Ông Hoàng Minh Tùng Ban Quản lý Chi phí Vihajico 100,000
1158 Bà Nguyễn Thu Hương P.Phòng Hành chính Quản trị Vihajico 300,000
1157 Ông Đào Quang Giang Phòng QH & TK Vihajico 100,000
1156 Ông Lê Văn Trung Phòng QH & TK Vihajico 100,000
1155 Ông Lê Trung Kiên Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 200,000
1154 Ông Bùi Thành Kiên Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
1153 Ông Nguyễn Tiến Hiếu Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
1152 Ông Dương Đức Việt Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 300,000
1151 Ông Trần Doãn Thiệu Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 300,000
1150 Ông Nguyễn Thế Diễn Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 300,000
1149 Ông Trần Thành Chung Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 200,000
1148 Ông Đặng Thanh Bình Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 1,000,000
1147 Bà Vũ Thị Phương Ban Thư ký Vihajico 500,000
1146 Ông Bùi Tiến Hùng P.TGĐ Vihajico 2,000,000
1145 Ông Nguyễn Trung Hiếu CBKT Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1144 Ông Lưu Bách Toàn CBKT Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1143 Ông Nguyễn Đình Hưng CBKT Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1142 Ông Mai Trọng Hoàng CBKT Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1141 Ông Cao Văn Dầu CBKT Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1140 Ông Nguyễn Việt Anh CBKT Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1139 Ông Nguyễn Quốc Hùng P.GĐ Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 150,000
1138 Ông Trần Văn Nam P.QLDA Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1137 Ông Đoàn Trung Ngọc P.QLDA Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1136 Ông Trần Anh Sơn P.QLDA Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1135 Ông Ngô Lương Vinh P.QLDA Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1134 Bà Lê Ngọc Chi P.QLDA Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 100,000
1133 Ông Ngô Quang Đức P.HC Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1132 Ông Nguyễn Hoài Nam P.HC Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1131 Bà Hoàng Minh Hoa P.HC Công ty CP Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam 50,000
1130 Bà Vũ Thị Thanh Lam  P.Kinh doanh Cotana 100,000
1129 Bà Nguyễn Thị Hiếu  P.Kinh doanh Cotana 100,000
1128 Ông Trần Văn Đại  P.Kinh doanh Cotana 100,000
1127 Ông Phạm Văn Tuấn  P.Kinh doanh Cotana 50,000
1126 Bà Vũ Thị Nga  P.Kinh doanh Cotana 50,000
1125 Bà Phan Thị Thanh  P.Kinh doanh Cotana 50,000
1124 Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng DPE 10,000,000
1123 Utracon Overseas PTE.LTD 6,000,000
1122 Công ty CP Công nghiệp và Xây dựng ENE Thành Nam 2,000,000
1121 Ông Hán Công Khanh Thành viên HĐQT Cotana 500,000
1120 Công ty TNHH QLDA Core Asia 10,000,000
1119 Ông Bùi Ngọc Vanh GĐ – XNQL&KDTBTC 100,000
1118 Ông Đỗ Văn Tuấn PGĐ – XNQL&KDTBTC 50,000
1117 Bà Nguyễn Thị Hoàn Kế toán – XNQL&KDTBTC 50,000
1116 Ông Nguyễn Đức Toản Lái xe – XNQL&KDTBTC 50,000
1115 Ông Phí Văn Tài Lái xe – XNQL&KDTBTC 50,000
1114 Ông Nguyễn Mạnh Cường Thợ điện máy – XNQL&KDTBTC 50,000
1113 Ông Nguyễn Văn Hảo Thủ kho – XNQL&KDTBTC 50,000
1112 Ông Nguyễn Tùng Anh Thợ điện máy – XNQL&KDTBTC 50,000
1111 Ông Nguyễn Công Hòa Thủ kho gói 2 Marina Thủy Nguyên 20,000
1110 Ông Đoàn Đức Lâm CBKT gói 2 Marina Thủy Nguyên 20,000
1109 Ông Đặng Phan Tú CHT gói 2 Marina Thủy Nguyên 100,000
1108 Ông Nguyễn Văn Minh Thủ kho công trình 2A Club House 20,000
1107 Bà Nguyễn Thị Mơ Nhân viên P.TCKT Cotana 20,000
1106 Ông Phạm Cát Trí CBKT công trình 2A Club House 50,000
1105 Ông Nguyễn Văn Thạch CBKT công trình 2A Club House 50,000
1104 Ông Nguyễn Tiến Long CHT công trình 2A Club House 100,000
1103 Ông Trịnh Văn Giáp Thủ kho gói 3-25 căn Thảo Nguyên 20,000
1102 Ông Đinh Thanh Bình CBKT gói 3-25 căn Thảo Nguyên 50,000
1101 Ông Hoàng Hải Đăng Phó CHT gói 3-25 căn Thảo Nguyên 100,000
1100 Ông Nguyễn Hữu Nho Thủ kho gói 18-34 căn Thảo Nguyên 20,000
1099 Ông Bùi Đình Duy CBKT gói 18-34 căn Thảo Nguyên 20,000
1098 Ông Đinh Ngọc Trường CBKT gói 18-34 căn Thảo Nguyên 20,000
1097 Ông Vũ Hữu Nam CBKT gói 18-34 căn Thảo Nguyên 50,000
1096 Ông Trần Mạnh Tùng CBKT gói 18-34 căn Thảo Nguyên 20,000
1095 Ông Nguyễn Duy Thạch CBKT gói 18-34 căn Thảo Nguyên 50,000
1094 Ông Đoàn Ngọc Danh CHT gói 18-34 căn Thảo Nguyên 100,000
1093 Ông Phan Tuấn Bính T.P Kinh doanh Cotana 200,000
1092 Công ty TNHH BMS – Thành Nam 1,000,000
1091 Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 4,000,000
1090 Ông Nguyễn Công Tám Chủ tịch HĐQT – GĐ Công ty CP Xây dựng DD&CN Thành Nam 10,000,000
1089 Bà Hoàng Thị Tố Uyên T.P. HCNS  Công ty CP Xây dựng DD&CN Thành Nam 50,000
1088 Bà  Vũ Thị Thanh Thủy KTT Công ty CP Xây dựng DD&CN Thành Nam 200,000
1087 Bà Nguyễn Thu Loan Nhân viên kế toán Công ty CP Xây dựng DD&CN Thành Nam 50,000
1086 Bà Nguyễn Thị Hằng Nhân viên kế toán Công ty CP Xây dựng DD&CN Thành Nam 50,000
1085 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hương Thủ quỹ  Công ty CP Xây dựng DD&CN Thành Nam 50,000
1084 Bà Lưu Thị Hằng Nhân viên kế toán Công ty CP Xây dựng DD&CN Thành Nam 50,000
1083  Công ty CP Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 1,000,000
1082 Ông Vũ Ngọc Tịnh Giám đốc Công ty CP Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 200,000
1081 Bà Phùng Thị Bích Thủy Nhân viên Công ty CP Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 50,000
1080 Bà Hoàng Thị Khánh Hòa Nhân viên  Công ty CP Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 50,000
1079 Ông Đỗ Văn Hạnh Giám đốc kỹ thuật Cotana 200,000
1078 Bà Hồ Thị Thu Hà Nhân viên P.KTTC Cotana 50,000
1077 Ông Nguyễn Xuân Cường Nhân viên P.KTTC Cotana 50,000
1076 Ông Nguyễn Mạnh Cường Nhân viên P.KTTC Cotana 50,000
1075 Ông Đoàn Văn Tuấn TGĐ Cotana 2,000,000
1074 Bà Đinh Thị Minh Hằng P.TGĐ – Giám đốc tài chính Cotana 1,000,000
1073 Ông Nguyễn Việt Hưng Nhân viên P.Tài chính – Kế toán Cotana 50,000
1072 Bà Nguyễn Thị Mai Nhân viên P.Tài chính – Kế toán Cotana 20,000
1071 Bà Đào Thị Hòa Nhân viên P.Tài chính – Kế toán Cotana 100,000
1070 Bà Nguyễn Thị Oanh P.Phòng Tài chính – Kế toán Cotana 100,000
1069 Ông Trần Trọng Đại KTT Cotana 200,000
1068 Ông Nguyễn Tuấn Hùng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 500,000
1067 Bà Mai Thị Lan Phương KTT Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1066 Bà Doãn Thị Hòa KT Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 100,000
1065 Ông Trần Văn Văn P.QLXL Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1064 Ông Nguyễn Hữu Tùng P.QLXL Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1063 Ông Mai Ngọc Anh P.HCNS Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1062 Ông Phạm Minh Thái P.KTTC Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1061 Ông Nguyễn Văn Huệ P.KTTC Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1060 Ông Trần Quang Thành P.KTTC Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
1059 Ông Nguyễn Văn Vương P.KTTC Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 100,000
1058 Ông Trần Văn Thực P.HCNS Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 50,000
1057 Ông Bùi Văn Chỉnh P.HCNS Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 50,000
1056  Ông Lê Danh Hiệu  Nhân viên Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1055  Ông Trần Thanh Hà  Nhân viên Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1054  Ông Trần Văn Diện  Nhân viên Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
1053  Bà Nguyễn Thục Uyên  Nhân viên Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 100,000
1052  Ông Nguyễn Quang Huy  P.Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 100,000
1051  Ông Đào Mạnh Hải  P.Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500,000
1050  Ông Nguyễn Huy Đức  Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500,000
1049  Bà Bạch Quỳnh Trang  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1048  Bà Trần Thị Hường  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1047  Bà Nguyễn Thị Thu  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1046  Ông Chảo Dìn Huy  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1045  Ông Nguyễn Viết Hoàng  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1044  Ông Trương Quý Hưng  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1043  Ông Nguyễn Khả Duẩn  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1042  Ông Vũ Thế Hải  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1041  Ông Chu Danh Việt Hà  Nhân viên P.HCNS Cotana 50,000
1040  Bà Nguyễn Thị Hải Yến  P.Phòng HCNS Cotana 100,000
1039  Bà Nguyễn Hải Yến  P.Phòng HCNS Cotana 100,000
1038  Bà Nguyễn Thị Thu Hương  Giám đốc Nhân sự – Thành viên Quỹ CSC 500,000
1037  Ông Đào Ngọc Thanh  Chủ tịch HĐTV Cotana Group – Chủ tịch Quỹ CSC 5,000,000
 NĂM 2015
1036  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mai Hà Nội Hanco 1,000,000
1035  Công ty TNHH Starts International Viet Nam 3,000,000
1034  Công ty Cổ phần HANEL Mirolin 10,000,000
1033  Công ty Minh Trí 10,000,000
1032 Trung tâm Ngoại ngữ Multi Language và văn phòng tư vấn du học VNPC 10,000,000
1031  Công ty CP Nền móng Long Giang 5,000,000
1030  Ông Phạm Duy Hòa  Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trường ĐHXD 10,000,000
1029  Ông Phạm Xuân Anh  Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng trường ĐHXD 5,000,000
1028  Ông Phan Quang Minh  Phó Hiệu trưởng trường ĐHXD 5,000,000
1027  Ông Phạm Quang Dũng  Phó Hiệu trưởng trường ĐHXD 5,000,000
1026  Ông Bùi Đức Thịnh  Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 900,000
1025  Ông Phạm Cao Sơn  Giám đốc Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 5,000,000
1024  Ông Nguyễn Thanh Tú  P.GĐ Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 1,000,000
1023  Ông Vũ Tuấn Linh  P.GĐ Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 500,000
1022  Ông Nguyễn Nam Cường  P.GĐ Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 2,000,000
1021  Bà Phạm Thị Ngọc Lý  P.HCNS Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 200,000
1020  Ông Đặng Đức Minh  P.HCNS Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1019  Bà Phạm Thanh Quỳnh  P.HCNS Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1018  Bà Hoàng Thị Huệ  P.HCNS Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1017  Ông Lê Duy Hoàn  P.HCNS Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1016  Ông Lê Quốc Chung  KTT Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 1,000,000
1015  Bà Trần Thanh Thanh Huyền  P.KT Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1014  Bà Nguyễn Hồng Nhung  P.KT Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1013  Ông Nguyễn Anh Tú  P.KT Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1012  Ông Ngô Việt Anh  P.KD Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1011  Ông Bùi Trọng Thuần  P.ĐT Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 300,000
1010  Ông Đinh Sơn Tùng  P.ĐT Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1009  Ông Nguyễn Quang Hưng  P.ĐT Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1008  Ông Phạm Thành Trung  P.ĐT Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1007  Ông Vũ Ngọc Cương  P.ĐT Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudland 100,000
1006  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương (APECI) 5,000,000
1005  Công ty TNHH Utracon Việt Nam 6,000,000
1004  CBCNV Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghệ Thành Nam 2,500,000
1003  Số tài khoản 2909150077618003 1,500,000
1002  Công ty KUME SEKKEI ( KUME SEKKEI CO.LTD) 10,000,000
1001  Ông Hán Công Khanh  Ủy viên HĐQT Cotana 500,000
1000  Công ty CP Comaland Đầu tư và Phát triển BĐS 3,000,000
999  Bà Đào Thu Thủy  Phó Chủ tịch HĐQT Cotana 5,000,000
998  Công ty CP Tư vấn và Thương mại Thăng Long 2,000,000
997  Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Thăng Long TJC 2,000,000
996  Ông Vũ Mai Phong  Phó TGĐ Vihajico 500,000
995  Ông Nguyễn Hữu Mạnh  Ban QLDA Giao thông Vihajico 300,000
994  Ông Vũ Quốc Doanh  Công ty CP Bất động sản Việt Nhật 500,000
993  Ông Bùi Bằng Việt  Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình 500,000
992  Ông Nguyễn Thành Đồng  Phòng QS Vihajico 200,000
991  Ông Hoàng Tuấn Lương  Phòng QS Vihajico 200,000
990  Ông Phan Tùng Lâm  Phòng QS Vihajico 500,000
989  Ban Kinh doanh Vihajico 2,000,000
988  Ông Nguyễn Thế Diễn  Ban Kinh tế -Kỹ thuật Vihajico 200,000
987  Sàn Giao dịch BĐS Ecoland – EVERGREEN 10,000,000
986  Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC 5,000,000
985  Công ty CP Tư vấn Đầu tư GLOPAN 2,000,000
984  Bùi Tiến Hùng  Phó TGĐ Vihajico 1,500,000
983  Lê Văn Tuấn  Ban QLDA Hạ tầng Vihajico 200,000
982  Đặng Việt Vương  Ban QLDA Hạ tầng Vihajico 1,000,000
981  Lê Văn Trung  Phòng QH & TK Vihajico 100,000
980  Nguyễn Văn Toán  Ban Kiểm soát Vihajico 100,000
979  Lê Gia Nam  Ban Kiểm soát Vihajico 500,000
978  Nguyễn Thu Hương  Phó Phòng Hành chính Quản trị Vihajico 300,000
977  Lê Trung Kiên  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico (cựu SV K47 – CLC) 100,000
976  Nguyễn Thế Nhân  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
975  Nguyễn Xuân Trường  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
974  Bùi Thành Kiên  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
973  Cao Văn Hà  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
972  Dương Đức Việt  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 200,000
971  Trần Doãn Thiệu  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 200,000
970  Đặng Thanh Bình  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 1,000,000
969  Vũ Thị Phương  Ban Kế hoạch Vihajico 200,000
968  Công ty CP Công nghiệp và Xây dựng ENE Thành Nam 3,000,000
967  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 2,000,000
966  Ông Trần Văn Năm  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500,000
965  Ông Nguyễn Huy Đức  Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500,000
964  Ông Đào Mạnh Hải  Phó GĐ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 100,000
963  Ông Nguyễn Quang Huy  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 100,000
962  Bà Nguyễn Thị Hiền  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
961  Bà Nguyễn Thị Bình  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
960  Ông Lê Danh Hiệu  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
959  Ông Lê Huy Hoàng  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
958  Ông Nguyễn Hoành Kiên  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
957  Bà Trần Thị Xuân  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
956  Bà Trần Anh Phương  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
955  Ông Nguyễn Quốc Hùng  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
954  Ông Nguyễn Công Thành  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
953  Ông Trần Văn Diện  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
952  Bà Trần Thị Nhi  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
951  Ông Trần Văn Tài  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
950  Bà Nguyễn Thị Sáu  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
949  Ông Lê Huy Hoàng  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
948  Ông Nguyễn Hoành Việt  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
947  Bà Nguyễn Thục Uyên  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
946  Ông Lê Hoài Bắc  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
945  Ông Lê Văn Sông  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
944  Ông Nguyễn Đức Long  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
943  Ông Đỗ Đình Điển  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
942  Bà Trần Thanh Hà  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
941  Bà Bùi Thu Thủy  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
940  Tập thể CBNV Công ty CP Xây dựng và Công nghiệp Thành Nam 2,000,000
939  Ông Nguyễn Công Tám  Công ty CP Xây dựng và Công nghiệp Thành Nam 3,000,000
938  Công ty TNHH CPG VIỆT NAM thuộc Tập đoàn Tư vấn CPG Consultants Group – Singapore 22,500,000
937  Ông Phan Mạnh Dũng  Đảng viên Chi bộ Đảng số 1 – Cotana 100,000
936  Ông Hồ Trí Dũng  Đảng viên Chi bộ Đảng số 1 – Cotana 100,000
935  Ông Nguyễn Hữu Có  Đảng viên Chi bộ Đảng số 1 – Cotana 100,000
934  Ông Trần Văn Huyền  Đảng viên Chi bộ Đảng số 1 – Cotana 100,000
933  Ông Nguyễn Việt Tiến  Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT – Đảng viên Chi bộ Đảng số 1 – Cotana 500,000
932  Ông Nguyễn Hiệp  Nguyên CT HĐQT Tập đoàn Hud – Đảng viên Chi bộ Đảng số 1 – Cotana 500,000
931  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng – Vihajico (Dự án Ecopark) 30,000,000
930  Bà Đinh Thị Minh Hằng  Phó TGĐ – Giám đốc Tài chính Cotana 500,000
929  Bà Lê Thị Năm  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
928  Ông Đinh Văn Chức  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
927  Ông Trần Minh Mạnh  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
926  Bà Nguyễn Thị Thanh Lý  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
925  Ông Nguyễn Quốc Tưởng  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
924  Công ty CP Kiến trúc & Cảnh quan Cotana Green 1,000,000
923  Ông Đào Duy Tuyên  Ban Điều hành dự án số 2 50,000
922  Ông Đào Văn Huy  Ban Điều hành dự án số 2 100,000
921  Ông Nguyễn Thái Bình  Phó Tổng Giám đốc Cotana 600,000
920  Bà Nguyễn Thị Lân  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
919  Ông Phí Văn Hùng  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
918  Ông Nguyễn Quốc Tưởng  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
917  Bà Nguyễn Thị Thúy  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
916  Bà Trần Thị Ngọc Vân  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
915  Bà Bùi Thị Hằng  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
914  Bà Nguyễn Thị Thỏa  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
913  Ông Lê Quang Thái  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 50,000
912  Bà Nguyễn Thị Điệp  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 100,000
911  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 5,000,000
910  Bà Nguyễn Thị Thỏa  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
909  Bà Cam Thị Bể  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
908  Ông Nguyễn Đăng Ngân  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
907  Ông Ngô Xuân Trường  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
906  Bà Vũ Thị Mai Lan  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
905  Bà Phạm Thị Huyền Trang  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
904  Ông Chu Văn Tuyển  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
903  Ông Trịnh Hoàng Sản  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
902  Ông Nguyễn Văn Quân  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
901  Ông Mai Đức Sỹ  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
900  Ông Lê Thanh Bình  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
899  Ông Lường Văn Hùng  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
898  Ông Vũ Viết Thảo  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
897  Ông Dương Chí Dũng  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
896  Ông Nguyễn Văn Đông  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
895  Ông Nguyễn Văn Hòa  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
894  Ông Đỗ Doãn Quang  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
893  Ông Trần Thư Hải Bằng  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
892  Ông Lê Xuân Khởi  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
891  Ông Mai Văn Quyết  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
890  Ông Đỗ Văn Thuật  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
889  Ông Vũ Quốc Huy  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
888  Ông Lê Tiến Hải  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
887  Ông Mai Thanh Hùng  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
886  Bà Nguyễn Thị Phương Nhung  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
885  Bà Nguyễn Thị Vân Anh  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
884  Ông Nguyễn Thanh Dương  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
883  Ông Ninh Thế Lượng  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
882  Ông Đinh Văn Thu  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
881  Ông Nguyễn Văn Trãi  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 50,000
880  Ông Nguyễn Xuân Cương  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 100,000
879  Ông Phạm Văn Chiến  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 100,000
878  Bà Nguyễn Thị Hường  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 100,000
877  Ông Nguyễn Ngọc Thọ  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 100,000
876  Ông Nguyễn Văn Hiền  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 100,000
875  Ông Nguyễn Ngọc Thành  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 2,000,000
874  Ông Nguyễn Văn Trang  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 1,000,000
873  Bà Vũ Thị Nga  Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Cotana 50,000
872  Bà Vũ Thị Thanh Lam  Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Cotana 100,000
871  Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam 2,000,000
870  Bà Đặng Thị Trang  Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
869  Ông Phí Minh Tùng  Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
868  Ông Vương Văn Phong  Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
867  Bà Trần Thị Liễu  Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
866  Ông Nguyễn Mạnh Hùng  Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
865  Ông Nguyễn Ngọc Tâm  Công ty TNHH BMS Thành Nam 250,000
864  Công ty TNHH BMS Thành Nam 1,500,000
863  Ông Đào Ngọc Thanh  Chủ tịch HĐTV Cotana Group 5,000,000
862  Tập thể đoàn viên Công đoàn  Cotana Group 2,000,000
861  Ông Nguyễn Công Hòa  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
860  Ông Trần Mạnh Tùng  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
859  Ông Biện Văn Toàn  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
858  Ông Phạm Văn Huân  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
857  Ông Hoàng Hải Đăng  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
856  Ông Nguyễn Hữu Nam  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
855  Ông Nguyễn Đại Bách  Ban Điều hành Dự án số 1 100,000
854  Ông Đoàn Ngọc Danh  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
853  Ông Nguyễn Gia Ngạn  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
852  Ông Nguyễn Tất Thắng  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
851  Bà Nguyễn Thị Mơ  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
850  Ông Cao Văn Việt  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
849  Ông Phạm Văn Hậu  Ban Điều hành Dự án số 1 100,000
848  Ông Nguyễn Văn Thạch  Ban Điều hành Dự án số 3 50,000
847  Ông Nguyễn Tiến Long  Ban Điều hành Dự án số 3 100,000
846  Bà Phùng Thị Thùy Dương  Sàn giao dịch Bất động sản Crex – Cotana Group 50,000
845  Bà Phạm Thị Phương Thanh  Sàn giao dịch Bất động sản Crex – Cotana Group 50,000
844  Ông Nguyễn Công Hiền  Sàn giao dịch Bất động sản Crex – Cotana Group 100,000
843  Bà Nguyễn Thị Mai  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 20,000
842  Bà Phạm Thị Thu  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 50,000
841  Bà Đào Thị Hòa  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 100,000
840  Ông Trần Anh Sơn  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 100,000
839  Ông Trần Trọng Đại  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 200,000
838  Ông Nguyễn Văn Đoàn  Công ty CP Xây dựng & Phát triển Công nghệ Thành Nam 100,000
837  Ông Nguyễn Văn Huệ  Công ty CP Xây dựng & Phát triển Công nghệ Thành Nam 100,000
836  Ông Nguyễn Hữu Tùng  Công ty CP Xây dựng & Phát triển Công nghệ Thành Nam 100,000
835  Ông Trần Văn Văn  Công ty CP Xây dựng & Phát triển Công nghệ Thành Nam 100,000
834  Bà Nguyễn Thị Hà  Công ty CP Xây dựng & Phát triển Công nghệ Thành Nam 100,000
833  Bà Mai Thị Lan Phương  Công ty CP Xây dựng & Phát triển Công nghệ Thành Nam 100,000
832  Ông Mai Ngọc Anh  Công ty CP Xây dựng & Phát triển Công nghệ Thành Nam 100,000
831  Ông Nguyễn Thanh Hiền  Công ty CP Xây dựng & Phát triển Công nghệ Thành Nam 100,000
830  Ông Nguyễn Tuấn Hùng  Công ty CP Xây dựng & Phát triển Công nghệ Thành Nam 200,000
829  Ông Nguyễn Minh Hồng  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
828  Ông Đặng Phan Tú  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
827  Ông Đào Hồng Sơn  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
826  Ông Đỗ Ngọc Hoàng Anh  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
825  Bà Vũ Linh Trang  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
824  Ông Nguyễn Duy Thạch  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
823  Ông Đinh Thanh Bình  Ban Điều hành Dự án số 1 50,000
822  Ông Trần Văn Đại  Ban Điều hành Dự án số 1 100,000
821  Bà Nguyễn Thị Hiển  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 50,000
820  Ông Vũ Minh Tân  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 50,000
819  Ông Nguyễn Anh Tuấn  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 50,000
818  Ông Trần Văn Quyền  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 200,000
817  Bà Phan Thị Thanh  Phòng Kinh doanh Cotana 50,000
816  Bà Phí Vĩnh Hải  Phòng Kinh doanh Cotana 50,000
815  Ông Nguyễn Văn Việt  Phòng Bảo vệ 50,000
814  Ông Mè Văn Đức  Phòng Bảo vệ 50,000
813  Ông Đặng Tiến Dũng  Phòng Bảo vệ 50,000
812  Ông Đỗ Văn Sinh  Phòng Bảo vệ 50,000
811  Ông Hồ Trọng Tân  Phòng Bảo vệ 50,000
810  Ông Nguyễn Đình Toản  Phòng Bảo vệ 50,000
809  Ông Nguyễn Văn Thái  Phòng Bảo vệ 200,000
808  Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 200,000
807  Ông Phan Tuấn Bính  Phòng Kinh doanh Cotana 200,000
806  Ông Trần Quang Tùng  Phó Tổng Giám đốc Cotana 500,000
805  Ông Đoàn Văn Tuấn  Tổng Giám đốc Cotana 2,000,000
804  Ông Nguyễn Mạnh Hùng  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
803  Ông Vũ Thế Hải  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
802  Ông Trương Quý Hưng  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
801  Ông Trần Viết Hoàng  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
800  Ông Nguyễn Khả Duẩn  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
799  Bà Nguyễn Thị Thu  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
798  Ông Hoàng Mạnh Tuân  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
797  Bà Bạch Quỳnh Trang  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
796  Bà Trần Thị Hường  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
795  Ông Chu Danh Việt Hà  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
794  Bà Nguyễn Thị Hải Yến  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
793  Bà Nguyễn Thị Thu Hương  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 200,000
792  Ông Trịnh Văn Giáp  Xí nghiệp Quản lý Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
791  Ông Đặng Văn Khuê  Xí nghiệp Quản lý Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
790  Ông Nguyễn Đức Toản  Xí nghiệp Quản lý Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
789  Ông Phí Văn Tài  Xí nghiệp Quản lý Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
788  Ông Đặng Đình Hưng  Xí nghiệp Quản lý Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
787  Ông Nguyễn Mạnh Cường  Xí nghiệp Quản lý Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
786  Bà Nguyễn Thị Hoàn  Xí nghiệp Quản lý Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
785  Ông Đỗ Văn Tuấn  Xí nghiệp Quản lý Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 50,000
784  Ông Bùi Ngọc Vanh  Xí nghiệp Quản lý Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 100,000
783  Ông Nguyễn Xuân Cường  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
782  Bà Hồ Thị Thu Hà  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
781  Ông Đỗ Văn Hạnh  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 100,000
 NĂM 2014
780  Ông Đào Ngọc Thanh  Chủ tịch Hội đồng thành viên Cotana Group 5,000,000
779  Ông Trần Văn Năm  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500,000
778  Ông Đoàn Văn Tuấn  Giám đốc Đầu tư – Công ty CP ĐT& XD Thành Nam 2,000,000
777  Ông Vũ Quốc Doanh  Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật 500,000
776  Ông Nguyễn Huy Đức  Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500,000
775  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 2,000,000
774  Ông Nguyễn Quang Huy  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 100,000
773  Ông Đào Mạnh Hải  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 200,000
772  Bà Nguyễn Thị Hiền  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
771  Bà Trần Thanh Hà  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
770  Ông Lê Danh Hiệu  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
769  Ông Lê Huy Hoàng  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
768  Ông Nguyễn Hoành Kiên  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 10,000
767  Bà Trần Thị Xuân  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20,000
766  Bà Trần Anh Phương  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20,000
765  Ông Nguyễn Quốc Hùng  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20,000
764  Bà Nguyễn Thi Thu Hương  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 200,000
763  Ông Nguyễn Văn Thái  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
762  Ông Lê Văn Thạo  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
761  Bà Nguyễn Hải Yến  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
760  Ông Ngô Minh Tuấn  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 20,000
759  Ông Lê Tiến Thành  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 20,000
758  Bà Trần Thị Hường  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
757  Bà Nguyễn Thị Thu  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 10,000
756  Bà Bạch Quỳnh Trang  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
755  Ông Trương Quý Hưng  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 20,000
754  Ông Hoàng Văn Tuyên  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 20,000
753  Ông  Chu Danh Việt Hà  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
752  Ông  Vũ Thế Hải  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 20,000
751  Ban điều hành dự án số 4 200,000
750  Ông Nguyễn Công Hiền  Sàn giao dịch Bất động sản Crex – Cotana Group 200,000
749  Bà Phạm Thị Phương Thanh  Sàn giao dịch Bất động sản Crex – Cotana Group 50,000
748  Ông Hoàng Hải Đăng  Sàn giao dịch Bất động sản Crex – Cotana Group 50,000
747  Ông Đặng Phan Tú  Sàn giao dịch Bất động sản Crex – Cotana Group 50,000
746  Ông Đỗ Đình Đạt  Sàn giao dịch Bất động sản Crex – Cotana Group 50,000
745  Ông Vũ Hồng Trường  Sàn giao dịch Bất động sản Crex – Cotana Group 50,000
744  Bà Phùng Thị Thùy Dương  Sàn giao dịch Bất động sản Crex – Cotana Group 50,000
743  Ông Lưu Quang Vũ  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 100,000
742  Ông Đào Hồng Sơn  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
741  Ông Đỗ Ngọc Hoàng Anh  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
740  Ông Nguyễn Văn Đồng  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
739  Ông Chu Anh Tuấn  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
738  Bà Vũ Linh Trang  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
737  Ông Đỗ Văn Hạnh  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 100,000
736  Ông Nguyễn Xuân Cường  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
735  Bà Hồ Thị Thu Hà  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
734  Ông Nguyễn Thái Bình  Phó Tổng Giám đốc Cotana – Giám đốc Ban điều hành dự án số 1 500,000
733  Ông Phạm Văn Hậu  Ban điều hành dự án số 1 50,000
732  Bà Nguyễn Thị Mơ  Ban điều hành dự án số 1 50,000
731  Ông Cao Văn Việt  Ban điều hành dự án số 1 50,000
730  Ông Nguyễn Đức Quyến  Ban điều hành dự án số 1 50,000
729  Ông Vũ Hữu Nam  Ban điều hành dự án số 1 50,000
728  Ông Trần Văn Đại  Ban điều hành dự án số 1 50,000
727  Ông Đỗ Xuân Tiến  Ban điều hành dự án số 1 50,000
726  Ông Nguyễn Mạnh Cường  Ban điều hành dự án số 1 50,000
725  Ông Nguyễn Công Dinh  Ban điều hành dự án số 1 50,000
724  Ông Nguyễn Tất Thắng  Ban điều hành dự án số 1 50,000
723  Ông Nguyễn Văn Hảo  Ban điều hành dự án số 1 50,000
722  Bà Đặng Thị Tẻo  Ban điều hành dự án số 1 10,000
721  Ông Đào Văn Muộn  Tổ trưởng tổ nề công trình CT17 – Cotana 100,000
720  Ông Mai Xuân Thủy  Tổ trưởng tổ nề công trình CT17 – Cotana 100,000
719  Ông Đầu Minh Lý  Tổ trưởng tổ điện nước CT17 – Cotana 200,000
718  Ông Ngô Văn Thắm  Tổ trưởng tổ nề công trình CT17 – Cotana 200,000
717  Ông Trần Văn Phương  Công ty TNHH Vương My 200,000
716  Ông Doãn Thanh Tùng  Công ty CP Đầu tư và Thương mại Cotaland 100,000
715  Bà Phí Vĩnh Hải  Phòng Kinh tế Thị trường Cotana 100,000
714  Bà Phan Thị Thanh  Phòng Kinh tế Thị trường Cotana 50,000
713  Ông Nguyễn Hữu Thuận  Phòng Kinh tế Thị trường Cotana 50,000
712  Bà Phạm Thị Thu  Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Cotana 50,000
711  Bà Vũ Thị Thanh Lam  Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Cotana 50,000
710  Bà Nguyễn Thị Điệp  Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Cotana 50,000
709  Bà  Vũ Thị Nga  Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Cotana 50,000
708  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 500,000
707  Ông Nguyễn Tuấn Hùng  Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 200,000
706  Ông Nguyễn Thanh Hiền  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 50,000
705  Ông Nguyễn Hữu Tùng  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 50,000
704  Bà Mai Thị Lan Phương  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 50,000
703  Ông Mai Ngọc Anh  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 50,000
702  Ông Nguyễn Hoài Nam  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 50,000
701  Ông Trần Văn Văn  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 50,000
700  Bà Vũ Bích Diệp  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 50,000
699  Bà Nguyễn Thị Hà  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 50,000
698  Ông Nguyễn Văn Thông  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 50,000
697  Ông Nguyễn Văn Huệ  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển CN Thành Nam 50,000
696  Bà Đinh Thị Minh Hằng  Phó TGĐ- GĐTC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 500,000
695  Ông Bùi Ngọc Vanh  Giám đốc XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 100,000
694  Ông Đỗ Văn Tuấn  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 30,000
693  Bà Nguyễn Thị Hoàn  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 30,000
692  Ông Phí Văn Tài  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 30,000
691  Ông Đặng Xuân Tấn  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 30,000
690  Ông Nguyễn Gia Ngạn  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 30,000
689  Ông Trịnh Văn Giáp  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 30,000
688  Ông Đặng Văn Khuê  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 30,000
687  Ông Đặng Hồng Thắng  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 30,000
686  Ông Nguyễn Thắng  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 30,000
685  Ông Đặng Đình Hưng  XN Quản lý và Kinh doanh Thiết bị Thi công Cotana 30,000
684  Ông Trần Trọng Đại  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 200,000
683  Bà Nguyễn Thị Oanh  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 50,000
682  Bà Đào Thị  Hòa  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 50,000
681  Ông Nguyễn Thanh Dương  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 20,000
680  Bà Phạm Thị Hải Yến  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 20,000
679  Bà Nguyễn Thị Mai  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 20,000
678  Ông Nguyễn Đình Toản  Ban Quản lý Tòa nhà  Cotana 50,000
677  Bà Nguyễn Thị Phương Lan  Ban Quản lý Tòa nhà  Cotana 50,000
676  Ông Nguyễn Văn Kiên  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Thành Nam 500,000
675  Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green 1,000,000
674  Bà Đào Thị Bích Khánh  Chủ căn hộ thuộc Dự án HH05 50,000
673  Bà Vũ Thị Thái Hà  Chủ căn hộ thuộc Dự án HH05 50,000
672  Bà Phạm Thị Hải An  Chủ căn hộ thuộc Dự án HH05 100,000
671  Bà Trần Thị Lệ Hằng  Chủ căn hộ thuộc Dự án HH05 50,000
670  Bà Lã Thị Thu Yến  Khách hàng của Sàn giao dịch BĐS Crex 20,000
669  Bà Phạm Trường Ca  Chủ căn hộ thuộc Dự án Vân Canh 20,000
668  Bà Kiều Tuấn Dũng  Chủ căn hộ thuộc Dự án Green House 20,000
667  Bà Nguyễn Thanh Xuân  Chủ căn hộ thuộc Dự án Green House 20,000
666  Ông  Lại Mạnh Hà  Khách hàng của Sàn giao dịch BĐS Crex 100,000
665  Bà Chu Thị Hoa Như  Chủ căn hộ thuộc Dự án Vân Canh 100,000
664  Bà Kiều Cao Yến  Chủ căn hộ thuộc Dự án Vân Canh 100,000
663  Ông Nguyễn Việt Trung  Khách hàng của Sàn giao dịch BĐS Crex 20,000
662  Ông Hà Quang Lợi  Chủ căn hộ thuộc Dự án Vân Canh 50,000
661  Ông Nguyễn Xuân Cường  Chủ căn hộ thuộc Dự án Vân Canh 50,000
660  Ông Nhữ Đình Hiếu  Khách hàng của Sàn giao dịch BĐS Crex 100,000
659  Bà Trần Thị Thúy Hoa  Chủ căn hộ thuộc Dự án HH05 40,000
658  Bà Nguyễn Thanh Ngọc  Chủ căn hộ thuộc Dự án HH05 40,000
657  Ông Nguyễn Duy Dũng  Chủ căn hộ thuộc Dự án HH05 50,000
656  Ông Dương Văn Lợi  Chủ căn hộ thuộc  Dự án Green House 30,000
655  Bà Lê Như Hoa  Chủ căn hộ thuộc  Dự án Vân Canh 50,000
654  Bà Hoàng Thị Minh  Chủ căn hộ thuộc Dự án Vân Canh 50,000
653  Ông Phạm Đăng Quát  Chủ căn hộ thuộc Dự án Green House 50,000
652  Ông Trịnh Văn Thanh  Chủ căn hộ thuộc Dự án Green House 40,000
651  Ông Thái Văn Vinh  Chủ căn hộ thuộc Dự án Green House 50,000
650  Ông Nguyễn Hữu Thành  Chủ căn hộ thuộc Dự án Green House 50,000
649  Ông Nguyễn Thiệu Sơn  Chủ căn hộ thuộc Dự án Green House 100,000
648  Ông Lê Văn Cảnh  Khách hàng của Sàn giao dịch BĐS Crex 50,000
647  Bà Trần Thị Bích Ngọc  Chủ căn hộ thuộc Dự án Green House 50,000
646  Ông Phùng Thanh Nam  Chủ căn hộ thuộc Dự án Green House 50,000
645  Bà Nguyễn Thu Hương  Chủ căn hộ thuộc Dự án Green House 50,000
644  Công ty TNHH BMS- Thành Nam 500,000
643  Ông Nguyễn Ngọc Tâm  Giám đốc Công ty TNHH BMS Thành Nam 150,000
642  Ông Nguyễn Mạnh Hùng  CBNV – Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
641  Bà Trần Thị Liễu  CBNV – Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
640  Ông Phí Minh Tùng  CBNV – Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
639  Ông Vương Văn Phong  CBNV – Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
638  Bà Đặng Thị Trang  CBNV – Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
637  Bà Vũ Thị Luyến  Nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị Cotana 500,000
636  Bà Đào Thu Thủy  Phó CT HĐQT – Cotana 5,000,000
635  Ông Nguyễn Văn Trang  Chủ tịch HĐQT Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 100,000
634  Ông Nguyễn Ngọc Thành   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 200,000
633  Ông  Nguyễn Ngọc Thọ   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 50,000
632  Ông Lê Tiến Hải   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 20,000
631  Bà Nguyễn Thị Hường   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 50,000
630  Ông Nguyễn Văn Hưng   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 20,000
629  Bà Bùi Thị Thanh Hương   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 50,000
628  Ông Lê Minh Đức   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 50,000
627  Bà Vũ Thị Hoa   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 20,000
626  Bà Nguyễn Phương Nhung   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 50,000
625  Bà Nguyễn Vân Anh   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 50,000
624  Ông Nguyễn Văn Hiền   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 100,000
623  Ông Trần Văn Sâm   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 100,000
622  Ông Trần Thư Hải Bằng   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 20,000
621  Ông Vũ Quốc Huy   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 50,000
620  Ông Ngô Đình Thiêm   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 20,000
619  Ông Ninh Thế Lượng   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 20,000
618  Ông Đinh Văn Thu   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 20,000
617  Ông Nguyễn Văn Trãi   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 100,000
616  Ông Nguyễn Huy Thanh   Công ty CP XD và KT HT Thành Nam 100,000
615  Công ty Cổ phần HANEL Mirolin 10,000,000
614  Công ty CP Công Nghiệp và Xây dựng ENE Thành Nam 3,000,000
613  Công ty CP Xây dựng Kiều Lê 5,000,000
612  Công ty CP Kỹ nghệ và Hạ tầng TELIN 5,000,000
611  Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà nội 3,000,000
610  Ông Hán Công Khanh  Ủy viên HĐQT Cotana – Tổng Giám đốc Công ty CP CK Trí Việt 500,000
609  Ông Nhữ Đình Hiếu  Công ty Cổ phần Bất động sản Trí Việt 500,000
608  Ông Nguyễn Văn Long  Công ty Cổ phần Bất động sản Trí Việt 100,000
607  Bà Phạm Thị Tuyết Anh  Công ty Cổ phần Bất động sản Trí Việt 100,000
606  Ông Nguyễn Văn Hiếu  Công ty Cổ phần Bất động sản Trí Việt 100,000
605  Ông Lê Văn Thành  Công ty Cổ phần Bất động sản Trí Việt 100,000
604  Ông Ngô Trung Kiên  Công ty Cổ phần Bất động sản Trí Việt 100,000
603  Ông Trần Thanh Hải  Công ty Cổ phần Bất động sản Trí Việt 100,000
602  Bà Lý Thu Phương  Công ty Cổ phần Bất động sản Trí Việt 100,000
601  Bà Nguyễn Thi bích Vân  Công ty Cổ phần Bất động sản Trí Việt 100,000
600  Ông Đặng Đình Hùng  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 100,000
599   Ông Phạm Quốc Hưng  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 100,000
598   Bà Đỗ Thị Giang  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
597  Ông Phạm Thanh Bình  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 100,000
596  Ông Lê Quốc Việt  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
595  Ông Tống Đức Thuận  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
594  Bà Chu Cẩm Linh  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
593   Ông Nguyễn Quang Huy  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
592  Ông Nguyễn Đức Chung  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
591  Ông Phạm Trung Thành  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
590   Bà Phạm Mai Chi  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
589  Ông Nguyễn Văn Khôi  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
588  Bà Đồng Dương Quỳnh Hoa  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
587  Bà Nguyễn Thu Hiền  Cựu sinh viên K46 Đại học Xây dựng 50,000
586  Công ty Cổ phần Địa Tín 1,000,000
585  Bà Nguyễn Minh Nguyệt  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
584  Bà Nguyễn Thị Cúc  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
583  Ông Nguyễn Khắc Huynh  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
582  Bà Nguyễn Thị Thêm  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
581  Ông Bùi Văn Kiên  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
580  Ông Trần Quốc Hoàn  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
579  Ông Lê Minh Thành  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
578  Ông Nguyễn Tiến Hưng  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
577  Ông Hoàng Đình Anh  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
576  Bà  Phan Thị Hà  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
575  Bà Phan Thị Hằng  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
574  Ông Trịnh Quang Tuyến  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
573  Bà Lê Thị Thủy  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
572  Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
571  Bà Mai Thị Thi  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
570  Ông Lưu Trung kiên  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
569  Ông Trần Văn Bình  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
568  Ông Phạm Văn Khoái  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
567  Ông Nguyễn Việt Khương  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
566  Ông Vũ Văn Thế  Công ty Cổ phần Địa Tín 50,000
565  Ông Lại Mạnh Hà  Phòng Dự án- Sàn giao dịch Bất động sản Hoàng Vương 200,000
564  Ông Nguyễn Việt Trung  Phòng Dự án- Sàn giao dịch Bất động sản Hoàng Vương 100,000
563  Ông Lê Văn Cảnh  Phòng Dự án- Sàn giao dịch Bất động sản Hoàng Vương 100,000
562  Ông Lê Văn Phương  Phòng Dự án- Sàn giao dịch Bất động sản Hoàng Vương 100,000
561  Bà  Nguyễn Thị Hương  Phòng Dự án- Sàn giao dịch Bất động sản Hoàng Vương 100,000
560  Bà Đào Thu Trang  Phòng Dự án- Sàn giao dịch Bất động sản Hoàng Vương 100,000
559  Bà Trần Bích Ngọc  Phòng Dự án- Sàn giao dịch Bất động sản Hoàng Vương 100,000
558  Ông Nguyễn Thành Công  Phòng Dự án- Sàn giao dịch Bất động sản Hoàng Vương 100,000
557  Bà Hoàng Thư  Phòng Dự án- Sàn giao dịch Bất động sản Hoàng Vương 100,000
556  Ông Nguyễn Hoàng Long  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 50,000
555  Bà Đoàn Thu Phương  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 50,000
554  Bà Nguyễn Ngọc Hồi  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 30,000
553  Ông Lê Minh Hải  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 50,000
552  Ông Đoàn Ngọc Hưng  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 20,000
551  Bà Bùi Thị Ngọc Nhung  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 20,000
550  Bà Lê Thị Hoa  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 20,000
549  Ông Nguyễn Văn Tú  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 20,000
548  Bà Trần Thị Hoàng Lâm  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 30,000
547  Ông Lê Anh Sơn  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 30,000
546  Ông Nguyễn Sỹ Minh  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 30,000
545  Ông Nguyễn Anh Tuấn  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 50,000
544  Ông Trịnh Văn Thanh  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 50,000
543  Ông Thái Văn Vinh  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 50,000
542  Ông Nguyễn Hữu Thành  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 50,000
541  Bà Đặng Thị Hương Giang  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 40,000
540  Bà Ngụy Linh Giang  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 30,000
539  Bà Nguyễn Bích Mai  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 50,000
538  Ông Trịnh Văn Nhân  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 30,000
537  Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung  Chủ căn hộ thuộc dự án Green house 50,000
536  Công ty Cổ phần Evergreen Đầu tư (Evergreen) 1,000,000
535  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) 10,000,000
534  Ông Bùi Tiến Hùng  Phó TGĐ Vihajico 1,000,000
533  Ông Vũ Mai Phong  Phó TGĐ Vihajico 1,000,000
532  Ông Nguyễn Dũng Minh  Phó TGĐ Vihajico 1,000,000
531  Ông Đàm Hải Giang  Phó TGĐ Vihajico 500,000
530  Bà Vũ Thị Phương  Ban Kế hoạch Vihajico 200,000
529  Ông Nguyễn Thế Diễn  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 200,000
528  Ông Đặng Việt Vương  Ban QLDA Hạ tầng Vihajico 500,000
527  Ông Phạm Quốc Tuấn  Ban QLDA Xây dựng Vihajico 500,000
526  Ông Nguyễn Đình Cường  Ban Đầu tư Vihajico 200,000
525  Ông Đặng Thanh Bình  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 1,000,000
524  Ông Trần Thành Chung  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
523  Ông Nguyễn Tiến Hiếu  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
522  Ông Hoàng Tuấn Lương  Phòng QS Vihajico 500,000
521  Ông Dương Đức Việt  Phòng QS Vihajico 300,000
520  Ông Nguyễn Thanh Tùng  Ban Kế hoạch Vihajico ( Cựu SV K48 – CLC) 200,000
519  Ông Trần Doãn Thiệu  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 300,000
518  Bà Nguyễn Thị Thu Hương  Phòng Hành chính Quản trị Vihajico 300,000
517  Ông Hoàng Văn Long  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
516  Ông Đào Hùng Cường  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
515  Ông Nguyễn Văn Toán  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
514  Ông Nguyễn Viết Tô  Ban QLDA Hạ tầng Vihajico 500,000
513  Ông Lê Gia Nam  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 500,000
512  Ông Nguyễn Thùy Dương  Phòng PR Vihajico 500,000
511  Bà Khuất Ngọc Mai  Phòng Kế toán Vihajico 200,000
510  Ông Nguyễn Văn Hạnh  Ban Kế hoạch Vihajico 500,000
509  Ông Hoàng Anh Thuấn  Ban Kế hoạch Vihajico 300,000
508  Ông Nguyễn Thế Nhân  Ban Kinh tế – Kỹ thuật Vihajico 100,000
507  Ông Nguyễn Quang Trình  Phòng QH & TK Vihajico 200,000
506  Ông Lê Văn Trung  Phòng QH & TK Vihajico 100,000
505  Ông Nguyễn Hồng Quân  Phòng QS Vihajico 100,000
504  Ông Vũ Ngọc Huấn  Ban Kế hoạch Vihajico 200,000
503  Ông Phạm Quỳnh Diệp  Ban Hành chính Nhân sự Vihajico 500,000
502  Ông Hoàng Minh Tùng  Phòng QS Vihajico 100,000
501  Ông Trương Đình Thân  Phòng QS Vihajico 100,000
500  Ông Nguyễn Xuân Hồng  Ban Kế hoạch Vihajico 200,000
499  Ông Nguyễn Quốc Tưởng  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 100,000
498  Bà Nguyễn Thị Thanh Lý  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 100,000
497  Ông Trần Minh Mạnh  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 100,000
496  Bà Nguyễn Thị Hòa  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
495  Ông Phạm Quốc Doanh  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
494  Bà Lê Thị Năm  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
493  Ông Đinh Văn Chức  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
492  Ông Trần Văn Quyền  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 200,000
491  Ông Nguyễn Anh Tuấn  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 50,000
490  Ông Vũ Minh Tân  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 50,000
489  Bà Nguyễn Thị Hiển  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 20,000
488  Ông Bùi Trọng Tín  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 20,000
487  Ông Phạm Thanh Lạng  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 20,000
486  Ông Nguyễn Văn Huệ  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 20,000
485  Ông Nguyễn Văn Tràm  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 20,000
484  Ông Nguyễn Văn Nghiên  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 20,000
483  Ông Nguyễn Văn Hỏa  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 20,000
482  Ông Trần Văn Trung  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 20,000
481  Ông Bùi Văn Đức  Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam 20,000
480  Ông Đầu Minh Lăng  Cựu cán bộ của Cotana Group 500,000
479  Tập thể CBNV Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Thành Nam 3,000,000
478  Công ty Cổ phần Châu Á Thái bình Dương APEC 11,000,000
477  Ông Nguyễn Đỗ Lăng  Chủ tịch HĐQT APEC- Phó chủ tịch HĐQT Cotana Group 5,000,000
476  CÔNG TY TNHH CPG VIỆT NAM 21,200,000
475  Ông Lại Hồng Thanh  Phó Tổng giám đốc- Giám đốc Ban điều hành dự án số 2 200,000
474  Ông Đào Văn Huy  Ban điều hành dự án số 2 100,000
473  Ông Trịnh Văn Linh  Ban điều hành dự án số 3 50,000
472  Ông Đào Duy Tuyên  Ban điều hành dự án số 4 50,000
471  Ông Trần Văn Đảng  Xí nghiệp Xây dựng số 7- Cotana 200,000
470  Ông Nguyễn Công Tám  Giám đốc Công ty CP XD DD và CN Thành Nam 2,000,000
469  Tập thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần XD DD và CN Thành Nam 3,000,000
468  Ông  Bùi Đức Thịnh  CT HĐQT – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 500,000
467  Ông Phạm Cao Sơn  Giám đốc  – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 5,000,000
466  Ông Nguyễn Thanh Tú  Phó giám đốc – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 1,000,000
465  Ông Vũ Tuấn Linh  Phó giám đốc – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 1,000,000
464  Ông Nguyễn Nam Cường  Phó giám đốc – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 1,000,000
463  Ông Phạm Anh Tuấn  TP HCNS – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 500,000
462  Bà Phạm Thị Ngọc Lý  PP.HCNS – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 300,000
461  Bà Phạm Thanh Quỳnh  Nhân viên P HCNS – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 200,000
460  Bà Hoàng Thu Huệ  Nhân viên P HCNS – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 200,000
459  Ông Lê Duy Hoàn  Nhân viên P HCNS – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 200,000
458  Ông Phạm Ngọc Tân  Nhân viên P HCNS – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 200,000
457  Ông Lê Quốc Chung  TP. TCKT – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 500,000
456  Bà Trần Thanh Thanh Huyền  Nhân viên P.TCKT – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 200,000
455  Ông Lê Văn Hải  Nhân viên P.TCKT – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 200,000
454  Bà Nguyễn Hồng Nhung  Nhân viên P.TCKT – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 200,000
453  Bà Nguyễn Thị Hồng  Nhân viên P.KT- Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 200,000
452  Ông Đặng Thanh Bình  Nhân viên P.KT- Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 200,000
451  Ông Hoàng Hiệp  Nhân viên P.KT- Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
450  Ông Nguyễn Tiến Thành  Nhân viên P.KT- Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
449  Ông Ngô Việt Anh  Nhân viên P.KT- Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
448  Bà Lê Thị Thu Huyền  Nhân viên P.KT- Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
447  Ông Trần Dũng Sỹ  TP.KHTH –  Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 500,000
446  Ông Nguyễn Văn Sinh  PP.KHTH – Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 300,000
445  Ông Trần Văn Chiến  Nhân viên P. KHTH -Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
444  Ông Nguyễn Đức Thịnh  Nhân viên phòng KHTH – Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
443  Ông Đỗ Xuân Hải  Nhân viên phòng KHTH – Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
442  Ông Bùi Trọng Thuần  Phó phòng PT phòng ĐT – Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 300,000
441  Ông Phạm Thành Trung  Nhân viên phòng ĐT -Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
440  Ông Nguyễn Văn Linh  Nhân viên phòng ĐT -Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
439  Ông Vũ Ngọc Cương  Nhân viên phòng ĐT – Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
438  Ông Đinh Sơn Tùng  Nhân viên phòng ĐT – Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 200,000
437  Ông Nguyễn Ngọc Khương  Phó ban PT Ban quản lý dự án – Công ty CP ĐT&PTBĐS Hudand 300,000
436  Ông Nguyễn Mạnh Trường  Phó ban quản lý dự án – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 300,000
435  Bà Lê Thị Hồng Hạnh  Nhân viên BQLDA – Công ty CP ĐT & PT BĐS Hudand 200,000
434  Công ty Cổ phần Cotabig 500,000
433  Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Thành Nam 2,000,000
432  Ông Lê Nguyên Hùng  Giám đốc-Công ty Cổ phần KT&NT Thành Nam 200,000
431  Ông Trịnh Trung Kiên  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 100,000
430  Ông Nguyễn Xuân Hiệp  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 100,000
429  Ông Vũ Thanh Tùng  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 100,000
428  Ông Lê Thanh Bình  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 50,000
427  Ông Đinh Vũ Triều Dâng  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 50,000
426  Ông Hồ Hoàng Linh  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 50,000
425  Bà Bùi Thị Thứ  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 50,000
424  Bà Dương Ánh Hồng  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 50,000
423  Bà Lê Tuyết Mai  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 50,000
422  Ông Nguyễn Hoài Nam  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 50,000
421  Ông Tạ Duy Tùng  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 50,000
420  Ông Nguyễn Văn Huy  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 20,000
419  Ông Phạm Hải Phong  Công ty Cổ phần KT & NT Thành Nam 50,000
418  Ông Nguyễn Thành Trung  Chủ tịch HĐQT- Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 250,000
417  Ông Nguyễn Minh Đông  Giám đốc – Công ty Cổ phần TM& XD  Kinh Đô 250,000
416  Bà Trần Thị Minh Phương  Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 50,000
415  Bà Phạm Thị Thu Hường  Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 50,000
414  Bà Phạm Diệu Linh  Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 50,000
413  Ông Lại Văn Khôi  Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 50,000
412  Ông Kiều Ngọc Toàn  Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 50,000
411  Ông Ngô Tuấn Hiển  Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 50,000
410  Ông Lý Văn Quang  Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 50,000
409  Ông Nguyễn Thái Phương  Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 50,000
408  Ông Đỗ Văn Thuần  Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 50,000
407  Ông Đỗ Tiến Dũng  Công ty Cổ phần TM & XD  Kinh Đô 50,000
406  Ông Đỗ Xuân Giao  Phó Tổng giám đốc – Tập đoàn Nam Cường 3,000,000
405  Công ty Cổ phần Hudland Thương mại và Dịch vụ 5,000,000
404  Ông Nguyễn Duy Khanh  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 2,000,000
403  Ông Nguyễn Hoàng Linh  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 1,000,000
402  Bà Trần Vũ Phương  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 400,000
401  Ông Phạm Duy Hưng  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 750,000
400  Ông Hồ Xuân Vinh  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 590,000
399  Bà Ngô Quý Liên Phương  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 145,000
398   Ông Nguyễn Tiến Đức  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 155,000
397  Ông Đặng Anh Tuấn  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 708,000
396  Bà Lê Thanh Thúy  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 500,000
395  Bà Lã Thị Thu Yến  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 200,000
394  Bà Vũ Thị Phương Anh  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 100,000
393  Ông Nguyễn Xuân Thắng  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 300,000
392  Ông Chế Quang San  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 208,000
391  Bà Dương Thị Ngọc Mận  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 208,000
390  Ông Nguyễn Kim Trường  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 200,000
389  Ông Nguyễn Văn Hào  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 200,000
388  Bà Nguyễn Thanh Hiền  Công ty Cổ phần Châu Á TBD APEC 708,000
 NĂM 2013
387  Ông Đào Ngọc Thanh  Chủ tịch Hội đồng Thành viên Cotana Group 5,000,000
386  Ông Trần Trọng Đại  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 200,000
385  Bà Đào Thị  Hòa  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 100,000
384  Bà Nguyễn Thị Oanh  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 50,000
383  Bà Vũ Thị Nga  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 50,000
382  Ông Nguyễn Thanh Dương  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 20,000
381  Ông Nguyễn Thế Chiến  Phòng Tài chính Kế toán Cotana 20,000
380  Bà Nguyễn Thị Thu Hương  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 100,000
379  Ông Nguyễn Văn Thái  Ban Quản lý Tòa nhà Cotana 60,000
378  Bà Nguyễn Hải Yến  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
377  Ông Ngô Minh Tuấn  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
376  Bà Phan Thu Hoài  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
375  Bà Trần Thị Hường  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
374  Bà Nguyễn Thị Thu  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
373  Bà Hồ Thu Hà  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
372  Ông Hoàng Việt Hùng  Phòng Đầu tư Chứng khoán Cotana 50,000
371  Bà Vũ Thanh Lam  Phòng Đầu tư Chứng khoán Cotana 50,000
370  Bà Phí Vĩnh Hải  Phòng Kinh tế Thị trường Cotana 50,000
369  Ông Nguyễn Văn Quyền  Phòng Kinh tế Thị trường Cotana 50,000
368  Ông Đoàn Văn Tuấn  Giám đốc Sàn Crex- Cotana 1,000,000
367  Ông Hoàng Hải Đăng  Phòng Đầu tư- Cotana 50,000
366  Bà Phạm Thị Phương Thanh  Sàn Crex- Cotana 50,000
365  Bà Nguyễn Thị Xuân  Sàn Crex- Cotana 50,000
364  Ông Phan Tuấn Anh  Sàn Crex- Cotana 50,000
363  Ông Trịnh Trung Kiên  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
362  Ông Phạm Anh Tú  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
361  Ông Đào Hồng Sơn  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
360  Ông Đỗ Ngọc Hoàng Anh  Phòng Quản lý Xây lắp Cotana 50,000
359  Bà Nguyễn Thị Hải Yến  Phòng Truyền thông Cotana 50,000
358  Ông Chu Danh Việt Hà  Phòng Truyền thông Cotana 20,000
357  Bà Nguyễn Thị Phương Lan  Ban Quản lý Tòa nhà- Cotana 100,000
356  Bà Nguyễn Thị Điệp  Phòng Kế hoạch Tổng hợp- Cotana 50,000
355  Bà Phạm Thị Thu  Phòng Kế hoạch Tổng hợp- Cotana 50,000
354  Ông Lê Văn Thạo  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
353  Ông Lại Hồng Thanh  Phó Tổng Giám đốc Cotana 200,000
352  Ông Trần Văn Quyền  Giám đốc Xí nghiệp Mộc Cotana 200,000
351  Ông Nguyễn Anh Tuấn  Phó Giám đốc Xí nghiệp Mộc Cotana 50,000
350  Ông Vũ Minh Tân  Xí nghiệp Mộc Cotana 50,000
349  Ông Nguyễn Thành Tài  Xí nghiệp Mộc Cotana 50,000
348  Bà Nguyễn Thị Tân  Xí nghiệp Mộc Cotana 50,000
347  Bà Trần Hồng Minh  Công ty CP Công Nghiệp và Xây dựng ENE Thành Nam 50,000
346  Ông Đỗ Văn Hạnh  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 100,000
345  Ông Vũ Hữu Nam  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
344  Ông Nguyễn Xuân Cường  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
343  Ông Trần Tiến Thành  Phòng Kỹ thuật Thi công Cotana 50,000
342  Ông Đỗ Văn Tuấn  Xí nghiệp QLKD Thiết bị Thi công- Cotana 30,000
341  Bùi Ngọc Vanh  Xí nghiệp QLKD Thiết bị Thi công- Cotana 100,000
340  Bà Nguyễn Thị Hoàn  Xí nghiệp QLKD Thiết bị Thi công- Cotana 30,000
339  Ông Nguyễn Như Huân  Xí nghiệp QLKD Thiết bị Thi công- Cotana 30,000
338  Ông Nguyễn Khả Duẩn  Xí nghiệp QLKD Thiết bị Thi công- Cotana 30,000
337  Ông Đỗ Xuân Cương  Xí nghiệp QLKD Thiết bị Thi công- Cotana 30,000
336  Ông Đặng Xuân Tấn  Xí nghiệp QLKD Thiết bị Thi công- Cotana 30,000
335  Ông Đoàn Ngọc Danh  CT nhà liền kề – KĐTM Lê Thái  Tổ – BN- Cotana 100,000
334  Ông Cao Văn Việt  CT nhà liền kề – KĐTM Lê Thái  Tổ – BN- Cotana 50,000
333  Ông Vũ Duy Cương  CT nhà liền kề – KĐTM Lê Thái  Tổ – BN- Cotana 50,000
332  Ông Đinh Văn Vương  CT nhà liền kề – KĐTM Lê Thái  Tổ – BN- Cotana 50,000
331  Bà Nguyễn Thị Mai  CT nhà liền kề – KĐTM Lê Thái  Tổ – BN- Cotana 50,000
330  Ông Nguyễn Văn Sinh  CT nhà liền kề – KĐTM Lê Thái  Tổ – BN- Cotana 50,000
329  Ông Nguyễn Công Hòa  CT nhà liền kề – KĐTM Lê Thái  Tổ – BN- Cotana 50,000
328  Ông Thiều Văn Vệ  CT nhà liền kề – KĐTM Lê Thái  Tổ – BN- Cotana 50,000
327  Ông Nguyễn Văn Hảo  CT nhà liền kề – KĐTM Lê Thái  Tổ – BN- Cotana 50,000
326  Ông Lê Đình Thanh  Tổ thợ TC -CT nhà LK – KĐTM LTT – BN-Cotana 100,000
325  Ông Đỗ Văn Luyến  Tổ thợ TC -CT nhà LK – KĐTM LTT – BN-Cotana 100,000
324  Ông Nguyễn Văn Hòe  Tổ thợ TC -CT nhà LK – KĐTM LTT – BN-Cotana 100,000
323  Ông Nguyễn Hữu Tiến  Tổ thợ TC -CT nhà LK – KĐTM LTT – BN-Cotana 100,000
322  Ông Nguyễn Văn Tuấn  Tổ thợ TC -CT nhà LK – KĐTM LTT – BN-Cotana 100,000
321  Ông Nguyễn Văn Thuận  Tổ thợ TC -CT nhà LK – KĐTM LTT – BN-Cotana 100,000
320  Ông Trần Văn Trung  Tổ thợ TC -CT nhà LK – KĐTM LTT – BN-Cotana 100,000
319  Ông Nguyễn Văn Khiêm  Tổ thợ TC -CT nhà LK – KĐTM LTT – BN-Cotana 100,000
318  Ông Nguyễn Văn Hùng  Tổ thợ TC -CT nhà LK – KĐTM LTT – BN-Cotana 100,000
317  Bà Vũ Thị Hương Thu  Tổ thợ TC -CT nhà LK – KĐTM LTT – BN-Cotana 100,000
316  Ông Đỗ Bằng Thắng  Chỉ huy trưởng công trình CT17- Cotana 100,000
315  Ông Nguyễn Văn Thanh  P. Chỉ huy công trình CT17- Cotana 50,000
314  Ông Trần Quốc Đạt  Cán bộ kỹ thuật công trình CT17- Cotana 50,000
313  Ông Nguyễn Đức Thiện  Cán bộ kỹ thuật công trình CT17- Cotana 50,000
312  Ông Trần Văn Đại  Cán bộ kỹ thuật công trình CT17- Cotana 50,000
311  Ông Phạm Văn Hậu  Cán bộ kỹ thuật công trình CT17- Cotana 50,000
310  Ông Nguyễn Trung Kiên  Cán bộ kỹ thuật công trình CT17- Cotana 50,000
309  Ông Nguyễn Sơn Tùng  Cán bộ kỹ thuật công trình CT17- Cotana 50,000
308  Ông Nguyễn Công Tuyên  Cán bộ kỹ thuật công trình CT17- Cotana 50,000
307  Bà Trần Thị Huệ  Cán bộ kỹ thuật công trình CT17- Cotana 50,000
306  Ông Nguyễn Tất Thắng  Cán bộ kỹ thuật công trình CT17- Cotana 50,000
305  Bà Nguyễn Thị Mơ  Kế toán  công trình CT17- Cotana 50,000
304  Ông Nguyễn Công Dinh  Thủ kho công trình CT17- Cotana 50,000
303  Ông Đặng Đình Hưng  Thợ lái vận thăng công trình CT17- Cotana 50,000
302  Ông Nguyễn Lê Ánh  Thợ lái cẩu công trình CT17- Cotana 50,000
301  Ông Nguyễn Văn Nhất  Bảo vệ công trình CT17- Cotana 50,000
300  Ông Vũ Thành Sơn  Bảo vệ công trình CT17- Cotana 50,000
299  Ông Đầu Minh Lý  Tổ trưởng tổ điện nước CT Ct17- Cotana 200,000
298  Ông Lại Xuân Viễn  Tổ trưởng tổ bê tông công trình CT17- Cotana 200,000
297  Ông Đào Văn Muộn  Tổ trưởng tổ nề công trình CT17 – Cotana 200,000
296  Ông Nguyễn Văn Toản  Tổ trưởng tổ côppha công trình CT17- Cotana 200,000
295  Ông Ngô Văn Thắm  Tổ trưởng tổ nề công trình CT17 – Cotana 200,000
294  Bà Nguyễn Thị Mai  Tổ trưởng tổ công nhật công trình CT17- Cotana 200,000
293  Bà Nguyễn Thị Lệ Minh  Công ty CPXD TM & XD Tịnh Vượng Phát 20,000
292  Bà Nguyễn Thị Thỏa  Công ty CPXD TM & XD Tịnh Vượng Phát 20,000
291  Bà Nguyễn Thị Thu Hà  Công ty CPXD TM & XD Tịnh Vượng Phát 20,000
290  Ông Lê Tiến Thành  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
289  Công ty TNHH BMS – Thành Nam 2,500,000
288  Ông Nguyễn Ngọc Tâm  Giám đốc Công ty TNHH BMS Thành Nam 250,000
287  Ông Nguyễn Mạnh Hùng  CBNV – Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
286  Bà Trần Thị Liễu  CBNV – Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
285  Ông Nguyễn Hữu Hải  CBNV – Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
284  Ông Vương Văn Phòng  CBNV – Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
283  Bà Đặng Thị Trang  CBNV – Công ty TNHH BMS Thành Nam 50,000
282  Ông Trương Quý Hưng  Phòng Hành chính Nhân sự Cotana 50,000
281  Ông Đào Duy Chiến  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 150,000
280  Ông Nguyễn Công Hiền  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 50,000
279  Ông Trịnh Văn Linh  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 50,000
278  Bà Phạm Thị Hải Yến  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 50,000
277  Ông Đào Duy Tuyên  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 50,000
276  Ông Đặng Văn Vượng  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 50,000
275  Ông Đỗ Văn Thuận  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 50,000
274  Ông Nguyễn Gia Tưởng  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 50,000
273  Ông Nguyễn Gia Ngạn  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 20,000
272  Ông Trịnh Văn Giáp  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 20,000
271  Ông Đặng Văn Khuê  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 20,000
270  Ông Vũ Công Quyền  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 20,000
269  Ông Bùi Phương Nam  TT tổ thi công thép CT Hudtower 500,000
268  Ông Đàm Văn Thành 20,000
267  Ông Đỗ Mạnh  TT tổ TC coppha CT Hudtower 500,000
266  Ông Bạch Thái Vinh  TT tổ TC coppha CT Hudtower 500,000
265  Ông Đỗ Xuân Lừng  TT tổ TC coppha CT Hudtower 200,000
264  Ông Đào Văn Huy  Đội TC số 2 – BCHCT Hudtower 500,000
263  Bà Đinh Thị Minh Hằng  Phó Tổng Giám đốc Cotana 500,000
262  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Thành Đông 5,000,000
261  Ông Nguyễn Đức Minh  CT CP XD & PT CN Thành Nam 300,000
260  Ông Nguyễn Thanh Hiền  CT CP XD & PT CN Thành Nam 50,000
259  Ông Mai Ngọc Anh  CT CP XD & PT CN Thành Nam 50,000
258  Ông Nguyễn Hoài Nam  CT CP XD & PT CN Thành Nam 50,000
257  Ông Trương Thị Mỹ Hạnh  CT CP XD & PT CN Thành Nam 50,000
256  Bà Mai Thị Lan Phương  CT CP XD & PT CN Thành Nam 50,000
255  Ông Nguyễn Hữu Tùng  CT CP XD & PT CN Thành Nam 50,000
254  Ông Đỗ Khắc Phương  CT CP XD & PT CN Thành Nam 50,000
253  Ông Nguyễn Văn Huệ  CT CP XD & PT CN Thành Nam 50,000
252  Ông Phạm Minh Thái  CT CP XD & PT CN Thành Nam 50,000
251  Ông Đỗ Văn Luật  CT CP XD & PT CN Thành Nam 30,000
250  Ông Trần Văn Yến  CT CP XD & PT CN Thành Nam 30,000
249  Ông Chu Xuân Bậc  CT CP XD & PT CN Thành Nam 30,000
248  Ông Trân Văn Rực  CT CP XD & PT CN Thành Nam 30,000
247  Ông Phạm Văn Thọ  CT CP XD & PT CN Thành Nam 30,000
246  Bà Nguyễn Thị Hà  CT CP XD & PT CN Thành Nam 30,000
245  Bà Vũ Bích Diệp  CT CP XD & PT CN Thành Nam 30,000
244  Ông Phí Đăng Cường  CT CP XD & PT CN Thành Nam 30,000
243   Ông Bùi Tiến Hùng  Cựu SV ĐH XD K31, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajco) 1,000,000
242  Ông  Đỗ Xuân Giao  Cựu SV ĐH XD K34, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajco) 1,000,000
241  Ông  Nguyễn Viết Tô  Cựu SV ĐH XD K34, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 1,000,000
240  Bà Vũ Thị Phương  Cựu SV ĐH Ngoại Ngữ 2003, Làm việc tại Dự án Ecopark ( Vihajico) 200,000
239  Ông Đặng Thanh Bình  Cựu SV ĐH XD K35, Làm việc tại Dự án Ecopark ( Vihajico) 500,000
238  Ông  Trần Thành Chung  Cựu SV ĐH XD K44, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
237  Ông  Trần Doãn Thiệu  Cựu SV ĐH GT K36, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 100,000
236  Ông  Nguyễn Hoàng Long  Cựu SV ĐH XD K43, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 100,000
235  Ông Phạm Thành Long  Cựu SV ĐH XD K40, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 100,000
234  Ông Nguyễn Quang Trình  Cựu SV ĐH XD, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
233  Ông  Lê Văn Trung  Cựu SV ĐH XD K48, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 100,000
232  Ông  Nguyễn Văn Đạt  Cựu SV ĐH XD K48, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
231  Ông Nguyễn Thế Diễn  Cựu SV ĐH BKK44, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 100,000
230  Ông Nguyễn Thanh Tùng  Cựu SV ĐH XD K48, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
229  Ông  Lê Gia Nam  Cựu SV ĐH XD K40, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 500,000
228  Ông Nguyễn Xuân Hồng  Cựu SV ĐH XD K46, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 100,000
227  Ông Nguyễn Hữu Mạnh  Cựu SV ĐH XD, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
226  Ông Phạm Quốc Tuấn  Cựu SV ĐH XD, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 500,000
225  Ông Trần Việt Hoài  Cựu SV ĐH XD, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 300,000
224  Ông Đặng Việt Vương  Cựu SV ĐH XD K45, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 300,000
223  Ông Dương Tuấn Việt  Cựu SV ĐH XD, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
222  Ông  Nguyễn Thành Đồng  Cựu SV ĐH XD K45, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 100,000
221  Bà Đào Thu Thảo  Cựu SV ĐH XD K41, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 1,000,000
220  Ông  Hoàng Tuấn Lương  Cựu SV ĐH XD K46, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
219  Ông Nguyễn Văn Sang  Cựu SV ĐH XD K47, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 100,000
218  Ông Phạm Văn Thái  Cựu SV ĐH XD, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
217  Ông Nguyễn Đức Tùng  Cựu SV ĐH XD, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
216  Ông Dương Đức Việt  Cựu SV ĐH XD, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
215  Ông Nguyễn Đức Thư  Cựu SV ĐH XD, Làm việc tại Dự án Ecopark (Vihajico) 200,000
214  Ông Phí Văn Hùng  BQL Khu Công nghiệp Ngọc Liệp 20,000
213  Ông Đỗ Mạnh Tưởng  BQL Khu Công nghiệp Ngọc Liệp 20,000
212  Bà Nguyễn Thị Lân  BQL Khu Công nghiệp Ngọc Liệp 20,000
211  Ông Ngô Nguyên Hải  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 500,000
210  Ông Nguyễn Ngọc Thành  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 200,000
209  Bà Vũ Thị Hoa  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
208  Bà Nguyễn Thị Phương Nhung  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
207  Bà Bùi Hồng Hạnh  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
206  Bà Nguyễn Thị Vân Anh  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
205  Ông Nguyễn Ngọc Thọ  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
204  Bà Phạm Thị Hường  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
203  Ông Lê Tiến Hải  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
202  Ông Vũ Thanh Tùng  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
201  Ông Nguyễn Văn Trãi  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 100,000
200  Ông Lê Lam Tiến  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
199  Ông Nguyễn Văn Hưng  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
198  Ông Mai Thanh Hùng  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
197  Bà Bùi Thị Thanh Hương  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
196  Bà Nguyễn Thị Thúy  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
195  Ông Lê Minh Đức  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 50,000
194  Ông Nguyễn Chí Thanh  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 20,000
193  Ông Lê Mạnh Hùng  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 20,000
192  Ông Vũ Thạch Tứ  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 20,000
191  Ông Dương Chí Dũng  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 20,000
190  Ông Nguyễn Văn Cư  CT CP XD và KT Hạ tầng Thành Nam 20,000
189  Ông Nguyễn Văn Kiên  Phó CTHĐQT – Cotana 200,000
188  Công ty TNHH HAWEE Sản xuất và Thương mại 2,000,000
187  Ông Trần Văn Năm  Chủ tịch HĐQT – CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 500,000
186  Ông Nguyễn Huy Đức  Giám đốc CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 200,000
185  Ông Đào Mạnh Hải  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 200,000
184  Bà Trần Thị Xuân  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20,000
183  Bà Nguyễn Thị Bình  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20,000
182  Bà Nguyễn Thị Hiền  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20,000
181  Bà Nguyễn Thị Sáu  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20,000
180  Bà Trần Phương Anh  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20,000
179  Bà Trần Thị Nhi  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20,000
178  Ông Trần Văn Diện  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
177  Ông Đới Xuân Tuấn  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
176  Ông Đỗ Đình Diện  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
175  Bà Bùi Thị Thủy  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
174  Ông Đỗ Quang Thái  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
173  Ông Lê Hoài Bắc  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
172  Ông Nguyễn Thục Uyên  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
171  Ông Nguyễn Quang Huy  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 100,000
170  Ông Nguyễn Quốc Hùng  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
169  Ông Nguyễn Hoành Kiên  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
168  Ông Nguyễn Hoành Việt  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
167  Bà  Trần Thanh Hà  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 40,000
166  Ông Nguyễn Công Thành  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
165  Ông Phạm Minh Nghĩa  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
164  Ông Lê Danh Hiệu  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 40,000
163  Ông Lê Huy Hoàng  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 50,000
162  Ông Nguyễn Đức Long  CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 30,000
161  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 2,000,000
160  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Dự án Ecopark) 10,000,000
159  Ông Nguyễn Minh Đông  Giám đốc- Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Kinh Đô 500,000
158  Bà Trần Thị Minh Phương  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Kinh Đô 50,000
157  Ông Lại Văn Khôi  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Kinh Đô 100,000
156  Ông Phan Xuân Hưởng  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Kinh Đô 50,000
155  Ông Nguyễn Xuân Phong  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Kinh Đô 50,000
154  Ông Phạm Thị Thu Hường  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Kinh Đô 50,000
153  Ông Vũ Thị Lụa  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Kinh Đô 50,000
152  Ông Ngô Tuấn Hiển  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Kinh Đô 50,000
151  Ông Nguyễn Đức Trường  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Kinh Đô 50,000
150  Ông Nguyễn Quốc Tưởng  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & TM Nam Thanh 100,000
149   Nguyễn Thị Thanh Lý  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & TM Nam Thanh 100,000
148  Ông Trần Minh Mạnh  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & TM Nam Thanh 100,000
147  Bà Bùi Thanh Nga  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & TM Nam Thanh 100,000
146  Ông Đinh Văn Trức  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & TM Nam Thanh 50,000
145  Bà Trần Lan Anh  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & TM Nam Thanh 50,000
144  Ông Phạm Quốc Doanh  Công ty CP Tư vấn Đầu tư & TM Nam Thanh 50,000
143  Ông Đỗ Văn  Bình  Uỷ viên Hội đồng Quản trị Cotana 500,000
142  Bà Vũ Thị Luyến  Uỷ viên Hội đồng Quản trị Cotana 500,000
141  Ông Bùi Đức Thịnh  CT HĐQT- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 400,000
140  Ông Phạm Cao Sơn  Giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 300,000
139  Ông Nguyễn Thanh Tú  P.Giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 1,000,000
138  Ông Vũ Tuấn Linh  P.Giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 500,000
137  Ông Nguyễn Nam Cường  P.Giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 2,000,000
136  Ông Phạm Anh Tuấn  P.HCNS – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 1,000,000
135  Ông Dương Quốc Hoàn  Ban QLDA- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
134  Ông Phạm Thành Trung  Phòng Đầu tư- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
133  Ông Nguyễn Ngọc Khương  Phó Ban QLDA- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 200,000
132  Bà Phạm Thị Ngọc Lý  P.HCNS- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
131  Bà Hoàn Thu Huệ  P.HCNS- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
130  Ông Phạm Thanh Quỳnh  P.HCNS- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
129  Ông Nguyễn Văn Sinh  Phòng Tổng hợp- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
128  Ông Nguyễn Đức Thịnh  Phòng Tổng hợp- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
127  Ông Trần Văn Chiến  Phòng Tổng hợp- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
126  Ông Đỗ Xuân Hải  Phòng Tổng hợp- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
125  Ông Trần Dũng Sỹ  Phòng Tổng hợp- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 200,000
124  Ông Lê Quốc Chung  Kế toán trưởng- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 500,000
123  Bà Trần Thanh Thanh Huyền  Phòng TCKT- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
122  Ông Lê Văn Hải  Phòng TCKT- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
121  Bà Lê Thị Hồng Hạnh  Ban QLDA- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
120  Ông Nguyễn Mạnh Trường  Phó Ban QLDA- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 200,000
119  Ông Vũ Bình Sơn  Ban QLDA- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
118  Ông Bùi Trọng Thuần  Phòng Đầu tư- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
117  Ông Nguyễn Thế Toàn  Ban QLDA- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
116  Ông Trịnh Hưng  Ban QLDA- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 50,000
115  Ông Phạm Hoàng  Phòng Đầu tư- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland 100,000
114  Bà Đào Thu Thuỷ  Uỷ viên Hội đồng Quản trị Cotana 500,000
113  Ông Lê Tiến Huy  Công ty CP ĐT & PT BĐS Thành Nam 100,000
112  Ông Trương Hồng Phong  Công ty CP ĐT & PT BĐS Thành Nam 50,000
111  Ông Trần Tiến Điện  Công ty CP ĐT & PT BĐS Thành Nam 30,000
110  Bà Đoàn Thị Nho  Công ty CP ĐT & PT BĐS Thành Nam 30,000
109  Ông Phùng Hải Phong  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 100,000
108  Ông Nguyễn Trần Phương  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 100,000
107  Bà Nguyễn Thị Thảo  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 50,000
106  Bà Phạm Thanh Vân  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 50,000
105  Bà Trần Thị Ngoãn  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
104  Bà Đặng Thị Thu Hà  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
103  Ông Nguyễn Quốc Bảo  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
102  Ông Trần Phú Sơn  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
101  Ông Nguyễn Chí Hiếu  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 50,000
100  Ông Đặng Văn Quốc  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
99  Ông Nguyễn Phan Cường  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
98  Ông Phùng Văn Hiệu  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
97  Ông Chu Văn Hải  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
96  Ông Đặng Cao Biên  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
95  Ông Phùng Thế Hiếu  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
94  Ông Nguyễn Thanh Hà  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
93  Ông Kiều Văn Năng  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
92  Ông Phạm Thanh Thuỳ  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
91  Ông Lương Trung Nguyên  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
90  Ông Phùng Văn Tưởng  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
89  Ông Hoàng Tiến Long  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
88  Ông Mai Văn Dục  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 20,000
87  Ông Kiều Văn Năm  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
86  Ông Phạm Đức Minh  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
85  Ông Nguyễn Sỹ Pháo  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 100,000
84  Ông Đỗ Tiến Trường  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
83  Ông Huỳnh Việt Hoa  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
82  Ông Trịnh Văn Huy  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
81  Ông Nghiêm Văn Mạnh  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
80  Ông Vũ Văn Kỳ  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
79  Ông Nguyễn Khắc Luân  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
78  Ông Nguyễn Đình Phúc  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
77  Ông Trịnh Văn Duy  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
76  Ông Vũ Văn Tuấn  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
75  Ông Hà Văn Lưu  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
74  Ông Lương Văn Sáng  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 30,000
 NĂM 2012
73  Ông Đào Ngọc Thanh  Chủ tịch Hội đồng Thành viên Cotana Group 5,000,000
72  Ông Lê Manh Hùng  Giám đốc Công ty CP Comaland ĐT& PT Bất động sản 2,000,000
71  Công ty CP XD và Phát triển Bất động sản TN 5,000,000
70  Ông Phạm Cao Sơn  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland 5,000,000
69  Công ty CP Đầu tư và PT CN Thành Nam 4,450,000
68  Công ty CP Kiến trúc và Cảnh quan Cotana Green 800,000
67  Ông Trần văn Quyền  Giám đốc XN Mộc và Nội thất Thành Nam 200,000
66  CBNV Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 3,050,000
65  Tập thể công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 8,150,000
64   Trích quỹ khen thưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 10,000,000
63  Công ty CP KTXD Thành Đông 5,000,000
62  Nhà máy Kính Thành Nam 2,000,000
61  Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 500,000
60  CBNV Công ty CP Truyền thông BriQ 200,000
59  CBNV Công ty CP Cotabig 5,000,000
58  Công ty TNHH BMS – Thành Nam 3,000,000
57  Công ty CP Phát triển Đô thị Việt Hưng Vihajico 5,000,000
56  Công ty Cổ phần TM& XD  Kinh Đô 3,000,000
55  Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 3,000,000
54  Công ty CP XD Dân dụng và Công nghiệp Thành Nam 4,800,000
53  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 3,000,000
52  Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Cotana 2,000,000
51  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland 20,000,000
50  Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội (Hanco) 3,000,000
49  Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Thành Nam 1,900,000
48  Ông Nguyễn Nam Cường  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông BriQ 3,000,000
47  Ông Ngô Nguyên Hải  GĐ Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 1,000,000
46  Ông Nguyễn Hoàng Tiến  Công ty TNHH D-Tech Vina 5,000,000
 NĂM 2011
45  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland 20,000,000
44  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 20,000,000
43  Công ty TNHH BMS- Thành Nam 3,000,000
42  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 20,000,000
41  Ông  Đào Ngọc Thanh  Chủ tịch Hội đồng Thành viên Cotana Group 5,000,000
40  Công ty CP Phát triển Công nghệ Thành Nam 10,000,000
39  Ông Nguyễn Tuấn Hùng   Phó Tổng GĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 500,000
38  Ông Doãn Thanh Tùng   Phó Tổng GĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 1,000,000
37  Bà Đinh Minh Hằng   Phó Tổng GĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 1,000,000
36  Ông Ngô nguyên Hải   Phó Tổng GĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 1,000,000
35  Tập thể Phòng QLXL  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 1,000,000
34  Công trình Ký túc xá Bắc Ninh  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 900,000
33  Ban Quản lý Tòa nhà  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 470,000
32  Phòng Đầu tư Chứng khoán  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 500,000
31  Tập thể Phòng Kinh tế Thị trường  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 500,000
30  Tập thể Phòng HCNS  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 1,000,000
29  Tập thể XNXD số 8  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 10,000,000
28  Ông Nguyễn Văn Kiên  Phó CT HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 3,000,000
27  Ông  Lê Mạnh Hùng  Giám đốc Công ty CP Comaland ĐT& PT Bất động sản 5,000,000
26  Ông  Đoàn Văn Tuấn  Giám đốc sàn Crex – Cotana 2,000,000
25  Ông Nguyễn Công Hiền  Nhân viên sàn Crex- Cotana 200,000
24  Bà Phạm Phương Thanh  Nhân viên sàn Crex- Cotana 100,000
23  Bà Nguyễn Hoàng Linh  Nhân viên sàn Crex- Cotana 100,000
22  Ông Nguyễn Huy Đức  Giám đốc-CT CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô 1,000,000
21  Ban chỉ huy Công trình Hudtower  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 2,000,000
20  Ban chỉ huy Công trình Lê Thái Tổ  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 600,000
19  Tập thể Phòng Kỹ thuật Thi công  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 300,000
18  Tập thể XN Mộc và Nội thất TN  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 500,000
17  Tập thể XNQL&KDTB  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 1,600,000
16  Tập thể Phòng Tài chính Kế toán  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 600,000
15  Tập thể Phòng Đầu tư  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 1,500,000
14  Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam 2,030,000
13  Ban chỉ huy Công trình Đặng Xá  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 700,000
12  Ban chỉ huy Công trình GH4  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 300,000
11  Ban chỉ huy Công trình GH5  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 350,000
10  Ban chỉ huy Công trình 671- HHT  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 500,000
9  Công ty Cổ phần TM & XD Kinh Đô 15,000,000
8  Công ty CP XD Dân dụng và Công nghiệp Thành Nam 6,000,000
7  Ông Nguyễn Công Tám  GĐ – Công ty CP XD Dân dụng và Công nghiệp Thành Nam 1,000,000
6  Công ty Cổ phần Truyền thông BriQ 500,000
5  Ông Nguyễn Nam Cường  Chủ tịch HĐQT Công ty CP TT Briq 5,000,000
4  CBNV Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Hạ Tầng 2,900,000
3  Ông Nguyễn Quốc Tưởng  Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh 50,000
2  Ông Trần Văn Đảng  Xí nghiệp số 7 100,000
1  Ông Ngô Huy Hùng  Xí nghiệp số 7 100,000