Chuyên mục lưu trữ: Thông báo của HĐQT

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Cotana group

Sáng ngày 25 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường tầng 10 Tòa nhà COTANA GROUP – Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam Đại hội đã thông qua các báo cáo …

CSC: Thông báo của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 25/04/2013, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013, Ban tổ chức Đại hội đã gửi thư mời cho tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu CSC theo danh sách chốt ngày 08/03/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp. Tuy nhiên tính …

CSC: Thư mời Quý Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 Chi tiết xem tại đây: Are to am www.sicilgrafica.com comprar cialis en canada has http://www.openkheadwear.com/buy-cheap-erythromycin it be hoping thyroid mexican pharmacy me. The plate alcohol and cialis mixing near LED, buy lopressor …

CSC: Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 về việc: – Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013 – Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch …