Chuyên mục lưu trữ: Thông báo của HĐQT

CSC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Hoàng Hiệp. Phó Tổng giám đốc- Giám đốc Điều hành về việc đăng ký mua 10.000 cổ phiếu CSC Chi tiết xem tại đây: Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ của …

CSC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thái Bình- Phó Tổng giám đốc về việc đăng ký mua 10.000 cổ phiếu CSC Chi tiết xem tại đây: Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thái Bình

CSC: Điều lệ công ty

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC), trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Điều lệ công ty Chi tiết xem tại đây: Điều lệ 

CSC: Thông báo của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành (kèm theo quyết định của HĐQT). Chi tiết xem tại đây: QĐ bổ nhiệm ông Trần Hoàng Hiệp