Chuyên mục lưu trữ: Thông báo của HĐQT

CSC: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ Chi tiết xem tại đây: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ  

Tài liệu tham dự ĐHCĐ năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu tham dự ĐHCĐ thường niên 2014: 1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 2. Thư xác nhận tham dự ĐHCĐ 3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 4.  Chương trình ĐHCĐ 5. Phiếu đóng góp ý kiến 6. Báo cáo tóm tắt KQSXKD năm …

CSC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Trọng Đại- Kế toán trưởng về việc đăng ký mua 10.000 cổ phiếu CSC Chi tiết xem tại đây: Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ của ông Trần Trọng Đại  

CSC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Chi tiết xem tại đây: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán