Chuyên mục lưu trữ: Thông báo của HĐQT

CSC: Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2015

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC): Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2015. Chi tiết xem tại đây: Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2015. Thư mời. Thư xác nhận. Giấy ủy quyền. Phiếu đóng góp ý kiến. Chương trình. Quy chế ĐH Tài liệu gửi CĐ – BC tóm tắt KQSXKD Tài liệu gửi …

CSC: TB Họp ĐHCĐ thường niên 2015

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông: TB Họp ĐHCĐ thường niên 2015. Chi tiết xem tại đây: TB Họp ĐHCĐ thường niên 2015  

QĐ bổ nhiệm P.TGĐ Phụ trách Đầu tư Đào Thu Thủy

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông: QĐ bổ nhiệm P.TGĐ Phụ trách Đầu tư Đào Thu Thủy. Chi tiết xem tại đây: QĐ bổ nhiệm P.TGĐ Phụ trách Đầu tư Đào Thu Thủy

CSC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng   chi tiết xem tại đây: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng …