Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ năm 2018.  

Giải trình CL số liệu trên BCTC công ty mẹ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC công ty mẹ. Chi tiết xem file đính kèm! Giải trình CL số liệu trên BCTC công ty mẹ.  

Giải trình CL số liệu trên BCTC hợp nhất

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC hợp nhất. Chi tiết xem file đính kèm! Giải trình CL số liệu trên BCTC hợp nhất.  

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 và tài liệu đăng ký tham dự ĐH

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 và tài liệu đăng ký tham dự đại hội. Chi tiết xem file đính kèm! 1.Thư mời 2. Thư xác nhận 3. Giấy ủy quyền 4. Phiếu đóng góp ý kiến 5. Chương trình Thông báo tổ …