Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: Thay người đại diện quản lý phần vốn góp tại 2 công ty con

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng  Thành  Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định của HĐQT về việc thay người đại diện quản lý phần vốn góp tại 2 công ty con: Công ty cổ phần Truyền thông Briq và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thương mại Nam Thanh. Chi …

CSC: Thông báo về việc tạm ứng trả cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thông báo tới Quý cổ đông về việc tạm ứng trả cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2011. Chi tiết xem tại đây: Thông báo về việc tạm ứng trả cổ tức năm 2011  

CSC: Thông báo của HĐQT về việc bổ nhiệm phó tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc (kèm theo quyết định của HĐQT). Chi tiết xem tại đây: QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng    

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012: Chi tiết xem tại đây: Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2012 Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2012