Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST quý I/2015 Công ty mẹ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC và giải trình chênh lệch LNST quý I/2015 – Công ty mẹ. Chi tiết xem tại đây: 1. BCTC quý I/2015. 2. Giải trình số liệu chênh lệch trên BCTC quý I/2015.

CSC: BB Họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin gửi tới Quý cổ đông: BB họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015. Chi tiết vui lòng xem tại đây: 1. BB Họp ĐHCĐ thường niên 2015. 2. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015.  

CSC: Báo cáo thường niên năm 2014

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông: Báo cáo thường niên năm 2014. Xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm dưới đây: Báo cáo thường niên năm 2014

CSC: BCTC hợp nhất có kiểm toán và giải trình số liệu CL trước và sau kiểm toán năm 2014.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2014 và giải trình số liệu chênh lệch trên BCTC hợp nhất trước và sau kiểm toán. 1. BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2014. 2. Giải trình số liệu chênh lệch trên BCTC hợp …