Chuyên mục lưu trữ: Công ty liên doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOPARK

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark (tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng Vihajico) được thành lập bởi 7 pháp nhân và 2 thể nhân. Đây là sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm, năng lực của những tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực kinh doanh bất động …

Công ty TNHH BMS-Thành Nam

Công ty TNHH BMS-Thành Nam được thành lập ngày 23/04/2009 bởi Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thành Nam, Công ty TNHH Thương mại Đồng Lực và Công ty BooWon – BMS (một công ty chuyên về sản xuất kết cấu thép tại Hàn Quốc). BMS – Thành Nam có nhà máy tại khu sản xuất vật liệu xây …

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND được thành lập ngày 10/08/2007 bởi Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam liên kết với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị – HUD và Công ty CP Nikko Việt Nam. Hudland hiện là chủ đầu tư của nhiều …