Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2017

CSC: Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Biên bản ĐHCĐ năm 2017. 2. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên Cotana Group năm 2017

Sáng 21/04, tại hội trường tầng 11, trụ sở Công ty đã diễn ra ĐHCĐ thường niên Cotana Group năm 2017 với sự tham dự của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Quý cổ đông cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cotana Group. ĐHCĐ năm nay diễn ra trong bối cảnh Cotana Group đặt quyết tâm phải …

Dự thảo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Dự thảo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm! Dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017.

CSC: Thông báo của BTC ĐHCĐ năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo của BTC ĐHCĐ năm 2017 về việc gửi thư mời tham dự ĐHCĐ năm 2017. BTC ĐHCĐ năm 2017 đã gửi thư mời kèm theo các tài liệu tham dự ĐHCĐ năm 2017 tới tất cả các cổ đông theo …