Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2016

Chi bộ số 2 kết nạp Đảng viên mới

Sáng 27.7.2016, Chi bộ số 2 thuộc Đảng bộ Cotana Group đã tổ chức kết nạp Đảng cho đồng chí Đào Văn Huy theo đúng thủ tục, trình tự của Điều lệ Đảng. Đồng chí Huy là cán bộ trẻ nhưng có thâm niên gần 10 năm công tác tại Cotana Group và hiện là Phó chỉ huy trưởng Công …

CSC: BCTC Quý II hợp nhất và giải trình chênh lệch

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý II hợp nhất và giải trình chênh lệch. Chi tiết xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính. 2. Giải trình chênh lệch trên BCTC.

CSC: BCTC Quý II công ty mẹ và giải trình chênh lệch

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý II công ty mẹ và giải trình chênh lệch. Chi tiết xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính Quý II. 2. Giải trình chênh lệch trên BCTC.  

CSC: Báo cáo quản trị bán niên

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo quản trị Bán niên. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo Quản trị bán niên.