Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2012

Dự án hợp tác đầu tư tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng yên theo hình thức BT

Diện tích: 70ha Tổng vốn đầu tư: 400 tỷ đồng Tỉ lệ vốn Thành Nam tham gia: 72%