Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2012

Bản tin số 06 – Tháng 4/2012

Chúng ta lại gặp nhau qua ấn phẩm Bản tin nội bộ COTANA GROUP vào những ngày đầu tháng Tư đáng nhớ. Tháng Tư là dịp để chúng ta thêm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, khi sức mạnh giải phóng của 37 năm về trước đã xuyên thủng những lá chắn thép để đất nước trọn niềm vui thống nhất. …