Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2012

Bản tin số 05 – Tháng 1/2012

Chúng ta khép lại năm 2011 với nhiều dấu ấn, thành quả đáng khích lệ nhưng cũng thật nhiều những lo toan, bộn bề, trăn trở…Những gì chúng ta làm được đến ngày hôm nay quả thực rất đáng tự hào và hoàn toàn đủ tự tin để bước vào năm 2012 với nhiều kỳ vọng cao hơn. Thay mặt …